II Niedziela Wielkanocna B

Drukuj

II NIEDZIELA WIELKANOCNA B

(Dz 4,32-35; 1 J5,1-6; J20,19-31) 

Myl przewodni liturgii Sowa Boego II Niedzieli Wielkanocnej jest WIARA.

W I czytaniu z Dziejw Apostolskich znajdujemy opis ycia pierwotnej gminy chrzecijaskiej, ktra kierujc si yw WIAR ufnie podaa drog ideaw wyznaczonych przez Jezusa tworzc wsplnot, ktr oywia „jeden duch i jedno serce”.

W II czytaniu z 1 Listu w. Jana Apostoa dowiadujemy si, e jeeli jestemy prawdziwymi dziemi Boga to nie wystarczy nam sama WIARA w Jezusa - chocia i ona jest potrzebna - ale musimy rwnie gorliwie wypenia Jego przykazania.

W Ewangelii wedug w. Jana czytamy o tym jak Zmartwychwstay Jezus objawi si przestraszonym apostoom zamknitym w Wieczerniku i tchn na nich Ducha w. dajc im wadz odpuszczania grzechw. Stajemy si rwnie wiadkami pierwszego - Tomaszowego wyznania WIARY sowami „Pan mj i Bg mj”.

Jezus stwierdzajc, e „bogosawieni, ktrzy nie widzieli a uwierzyli” przypomina nam o blasku WIARY czystej nie potrzebujcej cudw. Chrystus objawia si jako ywy
i prawdziwy Mesjasz. Zostawia nam Siebie w sakramentach, ktre zawsze s udzielane za porednictwem wsplnoty - Kocioa. Tak wypenia si tajemniczy plan Boga, ktry nigdy nie zostawia nas samych: musimy tylko otworzy oczy na znaki Jego obecnoci, a wtedy na pewno z gbok WIAR zawoamy za witym Tomaszem „Pan mj o Bg mj”.

Kl. Mateusz Ciesielski

MWSD we Wrocawiu