Dzieło Biblijne

 Sławomir Zatwardnicki

Relacja Objawienia do Pisma Świętego

według Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)

Jak słusznie zauważył polski biblista ks. prof. Henryk Witczyk, „w dobie absolutnego panowania metody historyczno-krytycznej ukształtowało się przekonanie, że Pismo Św. zawiera »całe Słowo (Orędzie Boże)«, podczas gdy mamy w nim tylko »Słowo Boże spisane«”[1]. Problem podjętej w artykule relacji Objawienia do Pisma Świętego jest tyleż interesujący z dogmatycznego punktu widzenia, co mający również niebagatelne konsekwencje praktyczne: w egzegezie oraz duszpasterskiej posłudze Kościoła. Wydaje się zatem konieczne rozróżnienie pojęć „Objawienia” i „Pisma Świętego” oraz pogłębienie rozumienia stojącej za nimi rzeczywistości; w artykule posłużono się w tym celu refleksjami obecnego papieża-seniora.

Więcej…
 

Sławomir Zatwardnicki

Egzegeza kanoniczna i analogia wiary w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)

W Konstytucji dogmatycznej Dei verbum zostały wymienione trzy zasady teologiczne, które powinny zostać uwzględnione w interpretacji Pisma Świętego. Według soborowego dokumentu „należy uwzględnić treść i jedność całego Pisma, mając na uwadze żywą Tradycję całego Kościoła oraz analogię wiary” [1]. Do tych wskazówek – lekceważonych w posoborowej egzegezie skoncentrowanej przede wszystkim na metodzie historyczno-krytycznej – wielokrotnie odwoływał się Joseph Ratzinger, podając przy okazji ich pogłębioną teologicznie wykładnię. „Trzeba wreszcie zacząć stosować zasady metodologiczne – pisał papież w swojej ostatniej książce poświęconej osobie Jezusa – sformułowane dla egzegezy przez Sobór Watykański II (w Dei verbum 12), czego niestety dotychczas właściwie prawie nie czyniono” [2]. Sobór odczytany przez Benedykta XVI uznał za podstawową zasadę egzegetyczną stosowanie „egzegezy kanonicznej” biorącej pod uwagę treść i jedność całego Pisma oraz czytanie Pisma w kluczu chrystologicznym, i dodał do tego dwie pozostałe: „trzeba uwzględniać także żywą Tradycję całego Kościoła i analogię wiary (wewnętrzną harmonię prawd wiary)” [3].

Więcej…
 

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Chistiana" zaprasza.

 

 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział we Wrocławiu

zaprasza serdecznie na spotkanie

z Żywym Słowem.  

W ramach Wrocławskich Spotkań z Biblią wykład

pt. "Raj odzyskany. Od Edenu po ogród zmartwychwstania"

wygłosi ks. prof. Mariusz Rosik.  

Zapraszamy serdecznie!


14 kwietnia (poniedziałek), godz. 17:00,

siedziba Stowarzyszenia, ul. Kuźnicza 11-13, Ip.

   

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Chistiana" zaprasza.

 

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
zaprasza na spotkanie w ramach
Wrocławskich Spotkań z Biblią

dr Anna Rambiert (PWT)
"Św. Paweł - kibic doskonały"


Rozważania na kanwie książki
"Bieg Pawła z Tarsu czyli spotkania z grecką agonistyką"

24 marzec, godz. 17:00

Kuźnicza 11-13, Ip.

 

 Sławomir Zatwardnicki

Pismo Święte czytane w Kościele duszą teologii.

Benedykta XVI troska o stan katolickiej egzegezy

Benedykt XVI wielokrotnie wyrażał swoją troskę o stan współczesnej egzegezy. Według papieża metody naukowe, w tym wciąż ulubiona wśród egzegetów metoda historyczno-krytyczna, sięgają jedynie ludzkiego wymiaru Pisma, dlatego muszą być uzupełnione o kryteria teologiczne, jeśli w interpretacji Pisma ma dojść do uwzględnienia również Boskiego wymiaru Pisma Świętego. W związku z tym Joseph Ratzinger przypominał o konieczności stosowania tak zwanej hermeneutyki wiary, w ramach której należy korzystać z zasad teologicznych wskazanych przez Sobór Watykański II[1], a przypomnianych zarówno w książce Jezus z Nazaretu[2] pisanej we własnym imieniu, jak i w posynodalnej adhortacji podpisanej papieskim imieniem. Według autora Verbum Domini „1) należy interpretować tekst, pamiętając, że Pismo stanowi jedną całość; dzisiaj nazywamy to egzegezą kanoniczną; 2) trzeba uwzględniać żywą Tradycję całego Kościoła, i w końcu 3) uwzględniać analogię wiary”[3]. Przy czym Ojciec Święty nie ograniczał się oczywiście do przypomnienia soborowych wskazówek zwanych „wielkimi zasadami interpretacji”, ale w charakterystycznym dla siebie stylu próbował je wyjaśnić i ugruntować w oparciu o pogłębioną refleksję rozumową i teologiczną. W niniejszym artykule prezentuję właśnie owo pogłębione spojrzenie na jedną z zasad, którą jest uwzględnienie żywej Tradycji całego Kościoła.

Więcej…
 

 Sławomir Zatwardnicki

Nie była nawet uczennicą Jezusa!

Nie piastowała też żadnych urzędów kościelnych, i nawet przez myśl Jej nie przeszło, żeby domagać się kapłaństwa kobiet! W Kościele jednoczą się wymiar „Maryjny” i „Piotrowy”. Nie przypadkiem zanegowanie hierarchicznego wymiaru Kościoła uderza również w jego wymiar charyzmatyczny, nawet jeśli w założeniu właśnie jego dowartościowaniu miało służyć. Żeby odmówić Maryi bycia uczennicą należało najpierw ograniczyć grono uczniów do tych kilkudziesięciu wybranych przez Pana, aby Mu towarzyszyli w Jego publicznej działalności – tak jakby wskazujący palec Mistrza jednocześnie wykluczał wszystkich pozostałych poza Jego bezpośrednim wyborem z duchowej rodziny. Jeśli w utożsamieniu pełniących urzędowe funkcje w Kościele z uczniami Pana słusznie można dopatrywać się klerykalizmu, to z kolei zredukowanie wspólnoty uczniów do jedynie tych oficjalnie powołanych, o których traktują Ewangelie – jest lustrzanym odbiciem takiej ekskluzywistycznej mentalności.

Więcej…
 

 

 Sławomir Zatwardnicki

Matka człowieka czy Matka Boga?

Czy Maryja, która w czasie Zwiastowania wyraża zgodę na urodzenie Syna Bożego, powinna być tytułowana „Matką Boga” czy też, jak chcieliby niektórzy chrześcijanie, lepszy byłby biblijny tytuł „Matki Pana”?

Radykalizm Boga

Przedziwny jest ten lęk przed używaniem określeń wielkich, do jakich niewątpliwie należy „Matka Boga”, a więc adekwatnych do wielkości Boga i Jego planów, w których również mały człowiek okazuje się większy, niż można by przypuszczać, skoro zostaje powołany wybraniem tak wyjątkowym, jakim jest Boskie macierzyństwo. Samo zgorszenie aż tak Dobrą Nowiną jest jeszcze zrozumiałe, ale nie da się usprawiedliwić prób neutralizacji Ewangelii dokonywanych z wnętrza chrześcijaństwa, z jakimi mamy do czynienia w przypadku tych wierzących, którzy w obronie Boga zabraniają Mu narodzić się z Maryi.

Więcej…
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135


Galeria

Galeria

Nowości


Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl