Dzieło Biblijne

Biblijne zawiłości (22) 

Ks. Rajmund Pietkiewicz

NR 42/2011, Wrocław

W ilu językach przemawia Biblia? 

Pismo Święte powstało w trzech starożytnych językach: hebrajskim, aramejskim i greckim. Wyjście judaizmu, a następnie chrześcijaństwa poza granice Palestyny sprawiło, że wiele innych osób pragnęło sięgać po Biblię. W ten sposób zrodziła się potrzeba przekładu Świętej Księgi na inne języki.

Więcej…
 

Biblijne zawiłości (21) 

Ks. Rajmund Pietkiewicz

NR 40/2011, Wrocław

 

Jak spisano Biblię?

Doskonale wiemy jak wygląda książka: dwie okładki, grzbiet, w środku ułożony z białych kartek blok. Czy jednak przyszło nam do głowy, że książki nie zawsze tak wyglądały? Ludzcy autorzy Biblii posługiwali się materiałami, sposobami pisania i językami sobie współczesnymi, różnymi od współczesnych. Jak więc wyglądała Biblia w pierwotnej postaci, na czym, w jaki sposób i w jakim języku została napisana?

Więcej…
 

Biblijne zawiłości (20)

Ks. Rajmund Pietkiewicz                                                    

NR 38/2011, Wrocław

 

Protestanckie kryteria kanoniczności

Dla Kościoła katolickiego zasadniczym kryterium kanoniczności ksiąg Biblii jest Objawienie zawarte w Tradycji apostolskiej. Reformacja jednak głosząc hasło „sola Scriptura” („samo Pismo”), odrzuciła autorytet Tradycji pozbawiając się obiektywnego kryterium kanoniczności. Jakie zatem kryteria przyjęli protestanci? Były to tak zwane kryteria wewnętrzne, tkwiące w samej Biblii.

Więcej…
 

Ks. Rajmund Pietkiewicz

PWT, Wrocław

Wspólnota krwi (od Abrahama do Jakuba)

Pobierz prezentację w formacie pdf

Katechizm Kościoła Katolickiego [dalej: KKK] nauczając o początkach Kościoła sięga aż do czasów patriarchów Starego Testamentu: „Aby zgromadzić w jedno rozproszoną ludzkość, Bóg wybiera Abrama, wzywając go do wyjścia «z ziemi rodzinnej i z domu… ojca» (Rdz 12,1), aby uczynić go Abrahamem, to znaczy «ojcem mnóstwa narodów» (Rdz 17,5): «W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi» (Rdz 12,3 LXX). Lud pochodzący od Abrahama będzie powiernikiem obietnicy danej patriarchom, ludem wybranym, wezwanym, by pewnego dnia przygotować zgromadzenie wszystkich dzieci Bożych w jedności Kościoła” (KKK 59-60)[1].

Więcej…
 

Ks. Rajmund Pietkiewicz

PWT, Wrocław 

„Jezus z Nazaretu” Benedykta XVI a współczesna biblistyka

Praca Benedykta XVI jest owocem długiej wewnętrznej drogi papieża w osobistym odkrywaniu postaci Jezusa z Nazaretu (JzN I, s. 5)[1]. Jest ona także jego reakcją na popularyzowane od lat 50-tych ubiegłego wieku próby dotarcia do Jezusa historycznego, które doprowadziły do pogłębienia przepaści między „historycznym Jezusem” a „Chrystusem wiary” (JzN I, s. 5). Próby te były podejmowane w oparciu o metody stosowane przez współczesną biblistykę, szczególnie o metodę historyczno-krytyczną, i rościły sobie prawo do miana prac naukowych. Książka „Jezus z Nazaretu” jest więc nie tylko rezultatem osobistych przemyśleń Benedykta XVI, ale również w pewnym sensie próbą konfrontacji człowieka głębokiej wiary i jednego z najwybitniejszych teologów naszych czasów, z rezultatami współczesnej biblistyki, na którą patrzy on w sposób krytyczny zastanawiając się nad jej przydatnością w życiu Kościoła.

Więcej…
 

 

Ks. Rajmund Pietkiewicz
Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław

 

 Początki nowożytnej hebraistyki chrześcijańskiej 

Pobierz plik w formacie pdf

Z powodu wspólnych korzeni chrześcijaństwa i judaizmu zainteresowanie językiem i kulturą żydowską zawsze było w jakimś stopniu obecne wśród chrześcijan. W starożytności Kościół wydał dwóch wybitnych hebraistów: Orygenesa i św. Hieronima, którzy opanowali język hebrajski, aby czytać, badać i tłumaczyć Biblię. Jednak aż do początków XVI w. zainteresowania judaizmem i hebrajszczyzną nie objęły w Kościele szerokich kręgów[1].

Znaczny wzrost zainteresowań językiem hebrajskim i aramejskim miał miejsce dopiero na przełomie XV i XVI w., czyli w okresie zwanym w Europie odrodzeniem (renesansem). Wysiłek niewielkiej grupy chrześcijan sięgających po starożytne źródła zapisane po hebrajsku i aramejsku doprowadził w pierwszej połowie XVI w. do powstania systematycznych studiów nad językiem hebrajskim i aramejskim oraz powstałą w nich literaturą. W ten sposób narodziła się chrześcijańska hebraistyka, która znalazła sobie stałe miejsce wśród innych dyscyplin naukowych metodycznie uprawianych w ramach struktur uniwersyteckich w chrześcijańskiej Europie.

Więcej…
 

Ks. Rajmund Pietkiewicz

PWT, Wrocław

 

Edycje pojedynczych psalmów i ich zbiorów w renesansowej Rzeczpospolitej

 

W renesansowej Polsce Psałterz należał do najchętniej czytanych i drukowanych tekstów biblijnych. Znamy dzisiaj 12 różnych przekładów całej Księgi Psalmów w 65 edycjach wydrukowanych w latach 1532-1641[1]. Historia drukowanego Psałterza w języku polskim, choć dość dobrze opracowana w rodzimej literaturze, posiada jednak pewne „białe plamy”. Niewątpliwie najsłabiej przebadaną pod każdym względem (bibliograficznym, typograficznym, bibliologicznym i językowym) grupą polskich druków zawierających psalmy są edycje drobne pojedynczych utworów lub ich zbiory obejmujące od kilku do kilkudziesięciu psalmów. Niniejsza praca stawia sobie za cel publikację wyników badań nad drobnymi drukami zawierającymi fragmenty Psałterza pod kątem bibliograficznym, bibliologicznym oraz w ograniczonym zakresie pod kątem translatorsko-egzegetycznym.

Więcej…
 

Ks. Rajmund Pietkiewicz

PWT, Wrocław

 

HISTORIA POLSKI HISTORIĄ BIBLII PISANA[1]

 Pobierz plik w formacie pdf

W 1937 r. ukazało się pierwsze wydanie książki Feliksa Konecznego († 1949) pt. „Święci w dziejach narodu polskiego”[2], w której autor podjął próbę napisania historii Polski historią świętych. Materiału miał wiele, gdyż od samego początku, aż do czasów współczesnych autorowi, w dziejach Polski było wielu świętych, których życiorysy złączyły się z historią Polski do tego stopnia, że dało się z nich utkać narodową historię bez przerw chronologicznych.

Prowadząc badania nad dziejami Biblii w języku polskim[3] bardzo często napotykałem na wydania i egzemplarze Pisma Świętego, których historia splatała się z wielkimi, ogólnonarodowymi, ale również z mniej znaczącymi, a wręcz osobistymi wydarzeniami. Zastanawiałem się wtedy, czy możliwym byłoby utkanie opowiadania o dziejach narodu polskiego z historii poszczególnych, rękopiśmiennych i drukowanych egzemplarzy Pisma Świętego po polsku. Wtedy to właśnie zrodził się pomysł zaprezentowania zarysu historii Polski opowiedzianej historią Biblii w naszym języku narodowym.

Więcej…
 
Więcej artykułów…

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135


Galeria

Galeria

Nowości


Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl