Dzieło Biblijne

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Chistiana" zaprasza.


Katolickie Stowarzyszenie

„Civitas Christiana”

we Wrocławiu

 serdecznie zaprasza

na spotkanie

ks. prof. Rajmund Pietkiewicz

Papieski Wydział Teologiczny
we Wrocławiu

 „Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi” Rdz 12,3 Historia patriarchów w Księdze Rodzaju
i w historii zbawienia.”

Zapraszamy szczególnie katechetów i młodzież przygotowująca się do XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Mile widziane wszelkie osoby zainteresowane tematyką biblijną.

26 listopada (poniedziałek)

godz.1800 

 

sala klubowa p.I
„Civitas Christiana”,
ul. Kuźnicza 11-13

 

Pokusa fundamentalizmu biblijnego

 Sławomir Zatwardnicki
 
Pokusa fundamentalizmu biblijnego
 
 
Wprowadzenie
Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele[1] mówi o metodach egzegetycznych, przez które rozumie zespół naukowych dociekań zastosowanych do wyjaśnienia biblijnego tekstu. Autorzy dokumentu informują również o podejściach kontekstualnych, które nie stanowią odrębnej metody naukowej, a z którymi mamy do czynienia wtedy, gdy badania są prowadzone pod jakimś szczególnym punktem widzenia (np. związanym z feminizmem czy teologią wyzwolenia). Lekturze fundamentalistycznej poświęcono odrębną część dokumentu: nie tylko że nie stanowi ona metody naukowej, ale nie można jej nawet zaliczać do uprawnionych podejść interpretacyjnych. Jest więc ona czymś odrębnym, na co – zarówno ze względu na jej istotę, jak i związane z tego typu lekturą niebezpieczeństwa – trzeba było zwrócić uwagę. Również w adhortacji Verbum Domini[2] znalazło się miejsce dla wskazania zagrożeń i ukazania błędów związanych z fundamentalizmem biblijnym.
Więcej…
 

 

Ks. Rajmund Pietkiewicz

PWT Wrocław

Co to znaczy wierzyć?

Wiara w biblijnej historii zbawienia

 

Wiara należy do najważniejszych elementów ludzkiego życia. Bardzo często posługujemy się słowem „wiara” i kryjącą się za nim ideą, czy może lepiej powiedzieć: ideami. Wiara przenika ludzkie życie, bez niej trudno byłoby żyć. Aby to zrozumieć, wystarczy spojrzeć na wiarę w znaczeniu czysto ludzkim, jako na zaufanie do drugiej osoby. Często mówimy przecież: „wierzę tobie” lub „nie wierzę ci”. Wieloznaczność pojęcia wiary widoczna jest także w kontekście religijnym. Ludzie deklarują się jako wierzący lub niewierzący, ale gdy przyjrzymy się ich życiu, przekonaniom, przyjmowanym prawdom, wówczas odkrywamy, że w to samo słowo wkładają różne treści. Czy wiara człowieka wierzącego w Boga i praktykującego jest tym samym, co wiara człowieka, który mówi, że wierzy, ale nie praktykuje?

A zatem co to znaczy wierzyć? Aby odpowiedzieć na to pytanie, sięgniemy do Księgi, która będąc owocem wiary, budziła i nadal budzi wiarę wielu ludzi – do Biblii. Zatrzymamy się na różnych aspektach wiary (i niewiary) opisanych w Starym i Nowym Testamencie oraz przyjrzymy się, w jaki sposób pojęcie to rozwijało się w toku historii zbawienia.

Więcej…
 

Sławomir Zatwardnicki

  

O Wniebowzięciu językiem biblijnym

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 

Trudno byłoby dowodzić samym tylko Słowem Bożym dogmatu Wniebowzięcia. Nie znaczy to jednak, że w homilii na tę uroczystość nie trzeba się oprzeć na Piśmie. Czytelnik znajdzie w tekście: inspirację do przygotowania homilii w oparciu o Biblię oraz zachętę do jej wygłoszenia w języku biblijnym.

 

Kult Maryjny oparty o Pismo Święte

            „Dziś już powszechnie się rozumie – optymistycznie stwierdza Paweł VI w swojej adhortacji – że chrześcijańska pobożność domaga się włączenia w każdą formę kultu wskazań i myśli biblijnych”. Przypomina papież, że również „kult Najświętszej Panny żadną miarą nie może oddalać się od tego ogólnego ukierunkowania życia chrześcijańskiego; co więcej, głównie z niego winien czerpać nowe siły i niezawodną pomoc” [Paweł VI, adh. Marialis cultus, nr 30].

Więcej…
 

 3 czerwca 2012

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Pwt 4,32-34.39-40   Rz 8,14-17   Mt 28,16-20

ks. Ryszard Zawadzki

 

DOMOWNICY MIŁOŚCI TRÓJJEDYNEJ

„Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni…” (Mt 28,20).

Trudno o słowa bardziej krzepiące, wlewające większą otuchę do serc utrudzonych, skołatanych, pozostających w poczuciu duchowego osierocenia i potrzebujących wsparcia, umocnienia na czekającą je daleką drogę, w którą mają wyruszyć.

Ostatnie słowa Jezusa, którymi św. Mateusz Ewangelista kończy spisaną przez siebie Dobrą Nowinę. Kończy, lecz nie zamyka. Bo skoro zmartwychwstały Pan zapewnia o swojej obecności „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”, to Mateuszowa Ewangelia pozostaje otwarta, przedłużona daleko poza czasy apostolskie – aż po kres istnienia tego świata. Zatem dosięga także nas: uczniów Chrystusa żyjących teraz i tu.

Więcej…
 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Do pobrania plik pdf


Zapraszamy do uczestnictwa w Pielgrzymce do Ziemi Świętej.

Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie byli.

Zapraszamy wszystkich, którzy już byli i pragną pogłębić znajomość Pisma św. i związanych z nim miejsc.

W programie pielgrzymki można zobaczyć miejsca, do których pielgrzymi dotąd nie docierali lub niezwykle rzadko. 

Ponadto organizatorem Pielgrzymki jest KOMISARIAT ZIEMI ŚWIĘTEJ tzn. Opiekunowie Ziemi Świętej od 1342 roku zgodnie z bullą  Papieża Klemensa VI /
http://www.terrasancta.pl /.

Przewodnikiem tego ubogaconego pielgrzymowania będzie dr Marian Bernard Arndt OFM -biblista, archeolog, wieloletni przewodnik po Ziemi Biblijnej

Organizatorem we Wrocławiu i Opiekunem duchowym jest Ks. Sroka z Parafii p.w. św.Franciszka z Asyżu  
kontakt  i zgloszenia: 601716106  

Program pielgrzymki:  


Izrael - 9 dni
 (wylot z Wrocławia)

1 dzień: Zbiórka grupy na lotnisku we Wrocławiu o godz. 19.00. Dojazd na lotnisko we własnym zakresie. Odlot do Warszawy o godz. 20.45. Lądowanie w Warszawie o godz. 21.40. Odlot do Tel Awiwu o godz. 22.55.

2 dzień: Lądowanie w Izraelu o godz. 3.50. Panorama Tel Awiwu. Jafa - kościół św. Piotra. Cezarea Nadmorska. Hajfa. Góra Karmel - sanktuarium Stella Maris. Zakwaterowanie w Nazarecie.

3 dzień: Safed - jedno z czterech świętych miast Judaizmu. Banias (źródła Jordanu) - odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego. Góra Tabor. Sanktuarium Przemienienia Pańskiego.

4 dzień: Nazaret. Grota i bazylika Zwiastowania NMP, kościół św. Józefa, muzeum franciszkańskie oraz Nazaret z czasów Jezusa, synagoga i źródło Maryi. Seforis. Kana Galilejska - odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

5 dzień: Góra Błogosławieństw. Tabgha: Kościół Rozmnożenia Chleba i Prymatu św. Piotra. Kafarnaum - "Miasto Jezusa". Przepłynięcie statkiem do kibucu Ein Gev. Bet Szean. Zakwaterowanie w Jerychu.

6 dzień: Jerycho - sykomora, wyjazd kolejką linową w pobliże prawosławnego klasztoru na Górze Kuszenia. Masada. Kąpiel w Morzu Martwym. Panorama Pustyni Judzkiej. Zakwaterowanie w Betlejem.

7 dzień: Betlejem. Grota i bazylika Narodzenia, kościół św. Katarzyny, Grota Mleczna. Pole Pasterzy. Stara Jerozolima: Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starego Miasta. Zwiedzanie bazyliki Bożego Grobu i Kalwarii.

8 dzień: Jerozolima. Sanktuaria na Górze Oliwnej: Wniebowstąpienie, "Pater Noster", "Dominus Flevit", Panorama Jerozolimy, Ogród Oliwny, bazylika Agonii, Grób Maryi, Grota Pojmania. Mur Płaczu. Góra Syjon Nowego Testamentu: Wieczernik, kościoły: Zaśnięcia NMP i św. Piotra "in Gallicantu". Czas na prywatną modlitwę w bazylice Bożego Grobu i Kalwarii oraz zakupy.

9 dzień: Odlot do kraju o godz. 6.00. Lądowanie w Warszawie o godz. 8.55. Odlot do Wrocławia o godz. 13.20. Lądowanie we Wrocławiu o godz. 14.15 i zakończenie pielgrzymki.

 

TERMIN PIELGRZYMKI
7-15 września 2012 roku

CENA PIELGRZYMKI
2350 zł i 850 USD (dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 300 USD)

szczegóły http://www.terrasancta.pl/pielg_iz.html

 

Inspiracje i motywy biblijne w drugiej dwustrofie Akatystu ku czci Bogurodzicy

 ks. Ryszard Zawadzki

 

Inspiracje i motywy biblijne w drugiej dwustrofie Akatystu ku czci Bogurodzicy

 

Skarbem o nieocenionej wartości i perłą o olśniewającym blasku został obdarowany Kościół Chrystusowy w Akatyście ku czci Bogurodzicy. Arcydzieło to, choć powstałe niemal półtora tysiąca lat temu, bo w połowie VI w., jest powszechnie uznawane za hymn tak piękny i pełen uroku, że wprost nie mający sobie równego w całej literaturze chrześcijańskiej.

Zrodzony w tradycji wschodniej Kościoła pierwszych wieków, wolnego jeszcze od podziałów, Akatyst należy do pierwocin kultu, jakim w Kościele powszechnym otaczana jest Matka Odkupiciela. I zakwita u zarania jego dziejów, podobnie jak u kolebki chrześcijaństwa w Polsce zakorzenia się nasza najstarsza pieśń religijna Bogurodzica. Warto nadmienić, że wśród specjalistów jako bardzo prawdopodobną przyjmuje się dziś możliwość wpływu Akatystu na powstanie i formę tego monumentalnego pomnika wiary naszych ojców, pełniącego u początków państwowości polskiej rolę pierwszego hymnu narodowego.

Więcej…
 

 U schyłku IV Tygodnia Biblijnego abp Marian Gołębiewski, inicjator Dzieła Biblijnego, przyjął nowych członków do Stowarzyszenia, działającego już od ponad roku w naszej archidiecezji. Uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich miało miejsce 27 kwietnia podczas Mszy św. w kościele p. w. św. Antoniego Padewskiego we Wrocławiu. Tej ważnej chwili towarzyszył również moderator Dzieła Bilijnego Archidiecezji Wrocławskiej, o. Marian Arndt, który poprzez spotkania formacyjne przygotowywał nowych członków.

 
Osoby zainteresowane inicjatywą Dzieła Biblijnego zapraszamy na spotkania  w każdy pierwszy piątek miesiąca na godz. 19.00 do klasztoru oo. Franciszkanów na Karłowicach. Spotkania prowadzi o. Marian Arndt, moderator Dzieła Biblijnego Archidiecezji Wrocławskiej.
 
Poniżej można zobaczyć zdjęcia z tego wydarzenia.
Więcej…
 
Więcej artykułów…

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135


Galeria

Galeria

Nowości


Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl