Dzieło Biblijne

   Sławomir Zatwardnicki

Czy kobieta jest wiarygodnym świadkiem zmartwychwstania?

Ewangeliści relacjonując wydarzenia, które nastąpiły po śmierci Jezusa, są zgodni co do tego, że pierwszymi świadkami pustego grobu oraz spotkań ze Zmartwychwstałym były kobiety. Jednak Paweł wymieniający tych, którym ukazał się powstały z grobu Pan, milczy w temacie kobiet (por. 1 Kor 15,1-8) – dlaczego?

Więcej…
 

 Ks. Jan Klinkowski

Tło kulturowo-religijne procesu Jezusa  

Wykład wygłoszony na Verbum cum musica

10 marca 2013 Wrocław

Medytując nad męką i śmiercią Jezusa ciągle odkrywamy nowe przestrzenie przesłania teologicznego. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mk 8,34). Wierni zaproszeniu Jezusa pragniemy zgłębić znaczenie Jego ofiary na krzyżu przedzierając się przez gąszcz układów politycznych ówczesnej epoki, zagadnień prawnych i kulturowych, by ostatecznie wydobyć orędzie zbawienia. Niniejsza refleksja prezentuje drogę Jezusa na krzyż. Jest zachętą do podjęcia trudu medytacji nad ofiarą Jezusa na krzyżu, aby jej owoce były pełniejsze w naszym życiu.  

Więcej…
 

The Prayer of Jesus on the Cross

 ks. Ryszard Zawadzki

The Prayer of Jesus on the Cross

The God of the Bible reveals Himself, in the reflexion of faith developed by the inspired authors of the Old and New Testament, as a helpful Presence, a spiritual Nearness[1]. The spontaneous human reaction in the face of this presence and nearness of God is turning to Him in the act of prayer. It forms an expression of the deep aspiration to respond with reciprocity: the praying individual desires to abide with God, to be present for Him, to come spiritually nearer to God and to remain unceasingly in an intimate, life-giving communion with Him.

Więcej…
 

Sławomir Zatwardnicki

 Zgoda Nowej Ewy

W dzień oktawy Bożego Narodzenia nasz duchowy wzrok przenosimy z Narodzonego na Jego Rodzicielkę. Zarówno kolejność (najpierw On, a potem Ona), jak i sam fakt (ponieważ On, dlatego i Ona) ukazują nam nie tylko jedyny w swoim rodzaju związek Maryi z Chrystusem (bez którego i Ona jest niezrozumiała, i On nie w pełni), ale również stanowią klucz do rozumienia dzisiejszej uroczystości: czcimy Maryję ze względu na ten wyjątkowy przywilej porodzenia Syna Bożego; albo inaczej: ze względu na Niego darzymy czcią i Ją.

Więcej…
 

Sławomir Zatwardnicki

 A Słowo Boże stało się ludzką mową

 

Podobnie jak Słowo stało się ciałem (por. J 1,14), tak również Słowo Boże stało się ludzką mową. Mamy do czynienia z analogiczną tajemnicą.

Analogia między Wcieleniem Słowa Bożego a „wcieleniem” słów Bożych

Powołując się na św. Jana Chryzostoma sławiącego „nachylenie” się Boga ku człowiekowi, papież Pius XII w encyklice Divino Afflante Spiritu proponował następującą analogię: „Bo jak współistotne Słowo Boże stało się podobne ludziom we wszystkim »prócz grzechu«, tak i słowa Boże wyrażone ludzkim językiem upodobniły się do słów ludzkich we wszystkim, z wyjątkiem błędu”. Jednak współczesne badania Biblii wykazały, że na pewno nie wolno mówić o bezbłędności Biblii w naukach przyrodniczych czy historycznych, a co za tym idzie – należało podjąć refleksję nad tym, co tak naprawdę wynika z natchnienia Pisma.

Więcej…
 

Pismo milczy na temat Maryi

Sławomir Zatwardnicki

Pismo milczy na temat Maryi

Jeśli milczy, to może ma ku temu powody; w relacji między ludźmi też bywają milczenia bardziej wymowne od krzyku, tak że aż uszy bolą, a jeśli nie uszy – to serce pozostaje niespokojne, póki nie wyjaśni przyczyny czymś przecież powodowanego zacichnięcia. Tak więc kto ma serce do słuchania, niech słucha także ciszy! Nie jest dobrze poprzestać na stwierdzeniu faktu, jakoby o Maryi mówili autorzy natchnieni zbyt mało, bo nie tyle ilość, ale jakość tego, co się mówi, jest najważniejsza – tak jest w ludzkich relacjach, czemu miałoby być inaczej w obcowaniu Boga z człowiekiem? Bo są ludzie gadatliwi, choć niewiele mający do powiedzenia, a są również tacy, którzy mówią mało, ale za to jak coś powiedzą, to pamięta się to potem przez całe życie. Bóg z pozoru powiedział dużo, ale właściwie wypowiedział jedno Słowo – „Jezus” – i to wystarczy do końca świata. Jednak wypowiadając to jedno słowo, zawarł w nim wszystko, także mowę i milczenie na temat Maryi, której życie i powołanie tak było z tym Słowem związane, że nie trzeba wielomówstwa.

Więcej…
 

Jeremiasz

WEZWANI PO IMIENIU (6)

JEREMIASZ 

 

Cz. I – o. Lidian Strzeduła OFM

Cz. II – o. Sergiusz Bałdyga OFM

Jeremiasz

Cz. I  aspekt biblijny

        Prorok Jeremiasz żył na przełomie VII/VI w. przed Chrystusem. Jego imię jest tłumaczone jako Jahwe wywyższa, Jahwe podniesie z upadku. Był synem Chilkiasza i pochodził z rodu kapłańskiego, z pokolenia Beniamina z Anatot obok Jerozolimy (Jr 1,1). Księga Jeremiasza zawiera liczne passusy o charakterze autobiograficznym, stąd można powiedzieć stosunkowo sporo na temat jego życia i osobowości. Żył w czasach niestabilnych pod względem politycznym i religijnym. Należy tutaj wymienić takie wydarzenia jak reforma i odnowa religijna narodu wybranego przeprowadzona przez króla Jozjasza, następnie jego tragiczna śmierć w bitwie pod Megiddo, wreszcie dominacja Babilończyków oraz zniszczenie Jerozolimy i świątyni przez wojska Nabuchodonozora w 587/6 połączone z deportacją Żydów do Babilonii. W tym trudnym kontekście życiowym kształtuje się powołanie i misja Jeremiasza. 

Więcej…
 

 XVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Od wiary Abrahama do wiary Kościoła

Do pobrania w formacie pdf folder 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem siedemnastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

 

 Regulamin XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej www.okwb.pl 

Więcej…
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135


Galeria

Galeria

Nowości


Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl