Dzieło Biblijne

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Chistiana" zaprasza.

 

Wrocławskie Spotkania z Biblią
Oddział wrocławski Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"
zaprasza serdecznie na wykład


ks. prof. PWT dr hab. Sławomira Stasiaka

pt. "Praca a głoszenie Ewangelii. Wieloaspektowe rozumienie pracy przez św. Pawła."


10 marzec 2014r.
godz. 17:00

Siedziba Stowarzyszenia, Kuźnicza 11-13, Ip.

 

Izajasz

WEZWANI PO IMIENIU (7)

IZAJASZ

Cz. I – o. Lidian Strzeduła OFM

Cz. II – o. Sergiusz Bałdyga OFM

Cz. I  aspekt biblijny      

            Imię Izajasz oznacza Jahwe jest zbawieniem. Przyszedł on na świat w 765 p.n.e. w Królestwie Judzkim jako syn Amosa. Miejscem jego działalności była Jerozolima. Księga wspomina, że posiadał żonę oraz dwóch synów. Zgodnie z późniejszym przekazem poniósł śmierć męczeńską w czasach rządów króla Manassesa, który zwrócił się w stronę praktyk i kultu pogańskiego. Kontekst księgi stanowi czas dominacji potęgi Asyrii na Bliskim Wschodzie. Obojętność religijna, spadek poziomu życia moralnego Narodu Wybranego oraz brak politycznej sprawności w relacjach z Asyrią kolejnych władców, takich jak Achaz czy Ezechiasz skłoniły Izajasza do nawoływania do odnowy duchowej i pokładania nadziei w samym Bogu. 

1. Powołanie Izajasza

            Pierwszych pięć rozdziałów księgi mówi o sądzie nad Judą i Jerozolimą uwikłanych w nieprawość, odchodzących od Boga. Następnie autor przechodzi do opisu powołania Izajasza na urząd proroka.

Więcej…
 

 

Sławomir Zatwardnicki

Aprioryczne założenia i filozoficzne uwarunkowania metody historyczno-krytycznej według Benedykta XVI

Trzytomowe dzieło Ojca Świętego Benedykta XVI poświęcone osobie Jezusa stanowi, jak sam autor na to wskazywał, próbę praktycznego zastosowania syntezy hermeneutyki historycznej i hermeneutyki wiary. Sformułowania znajdujące się we wstępach do papieskiej (choć pisanej we własnym imieniu) książki stanowią teoretyczne wyjaśnienie przyjętej przez Ratzingera metodologii, zresztą będące powtórzeniem wcześniej, przed napisaniem książki, wypowiadanych przekonań. Papież uważa, że po dwustu latach interpretacji historyczno-krytycznej, „jeśli naukowa interpretacja Pisma nie chce poprzestać na stawianiu ciągle nowych hipotez i stracić przez to znaczenie dla teologii, musi dokonać metodologicznie nowego kroku i uznać się ponownie za dyscyplinę teologiczną, nie rezygnując przy tym ze swego charakteru historycznego”[1]. Do wykonania tego kroku potrzeba, by metoda uznała, „że stanowiąca jej przesłankę wyjściową hermeneutyka pozytywistyczna nie jest wyrazem jedynie słusznego rozumu, definitywnie odnajdującego siebie samego, lecz jest określonym i historycznie uwarunkowanym rodzajem rozumności, zdolnej do przyjmowania korekt i uzupełnień oraz ich potrzebującej” [2].

Więcej…
 

Sławomir Zatwardnicki

 Wszyscy zgrzeszyli a Niepokalane poczęcie

Jak można pogodzić niepokalane poczęcie ze stwierdzeniem Pawła, który mówi, że wszyscy zgrzeszyli?

Czy „wszyscy” oznacza „wszyscy bez wyjątku”?

Jeśli „wszyscy zgrzeszyli”, to należałoby bardzo ostrożnie formułować wnioski z prywatnej lektury Pisma Świętego, żeby grzech, któremu podlegamy „wszyscy”, nie skaził interpretacji. Najlepiej byłoby się odwołać do jedynego pewnego objaśnienia, czyli eklezjalnego, bo przecież Pismo zostało dane konkretnej, bo z woli Pana pochodzącej, wspólnocie wierzących, cóż jeśli jednak tak się składa, że zwolennicy literalnej egzegezy pozostają na bakier z Kościołem? Nic dziwnego, że również na bakier – bez wyjątku wszyscy – czytają księgi natchnione…

Więcej…
 

 Sławomir Zatwardnicki

Jezus mógł się narodzić z grzesznej Matki

Zdaje się, że trudności wielu w uznaniu niepokalanego poczęcia wynikają z nieprzemyślanego przekonania, że nie potrzeba było bezgrzesznej istoty, aby mogła ona zostać Matką Boga. Skoro Jezus przyszedł właśnie do grzeszników – powie ten i ów – i nie tylko że nie brzydził się nimi, ale jeszcze lubił z nimi jadać, pijać i rozmawiać przy stoliku (por. Mk 2,16 i par.), tak że epitetowali Go nawet żarłokiem i pijakiem (Mt 11,19 i par.), dlaczego nie mógłby narodzić się z naznaczonej grzechem pierworodnym niewiasty? Otóż zauważmy na początku – dobry punkt wyjścia nie jest zły, nawet jeśli brzmi banalnie – że nie był żarłokiem i pijakiem, mimo że takie krążyły plotki, nieprzemyślane, jak to zawsze bywa w przypadku powtarzanych pokątnie pogłosek.

Więcej…
 

METODA HISTORYCZNO-KRYTYCZNA A HERMENEUTYKA WIARY.

 Sławomir Zatwardnicki

METODA HISTORYCZNO-KRYTYCZNA A HERMENEUTYKA WIARY. PROPOZYCJA SYNTEZY W UJĘCIU JOSEPHA RATZINGERA (BENEDYKTA XVI)

Joseph Ratzinger (Benedykt XVI) jest zwolennikiem stosowania metody historyczno-krytycznej, którą traktuje jako oczywiste narzędzie w warsztacie egzegetycznym, którego używanie nie tylko zgadza się z wiarą, ale właściwie z niej wynika. Jednak metoda historyczno-krytyczna ma swoje granice, a także podlega różnego rodzaju uwarunkowaniom, z których należy zdawać sobie sprawę. W związku z tym papież dokonuje oceny metody zarówno z perspektywy wiary, jak i niejako „z wnętrza” metody, czyli z pozycji naukowych, proponując dokonanie przez nią samokrytyki oraz nowego kroku metodologicznego – otwarcia się na odpowiednią hermeneutykę. Właśnie hermeneutyka wiary jest według Benedykta XVI najbardziej adekwatna, by w sposób właściwy móc interpretować Biblię. W niniejszym artykule chcę się skupić właśnie na postulacie Ojca Świętego, który apelował o dokonanie syntezy hermeneutyki wiary z hermeneutyką historyczną proponowaną przez metodę historyczno-krytyczną.

Więcej…
 

baner_18_okwb_2013_14_(757x255px)

Rusza Konkurs Biblijny.

Już po raz 18. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Wypracowana przez lata formuła, mająca na celu nie tylko sprawdzenie znajomości poszczególnych ksiąg, ale również formację biblijną uczestników, przyciąga każdego roku 30 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Do pobrania:  plakat, baner, grafika

Uczynić pierwszy krok.

Pierwsze eliminacje przeprowadzane są w zgłoszonych do Konkursu szkołach. Ich rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie). W bieżącym roku szkolnym, termin przystąpienia do Konkursu upływa 3 marca 2014r. Katecheta zgłaszający swoją szkołę do udziału, staje się zarazem szkolnym koordynatorem i na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora, przeprowadza etap szkolny w swojej placówce. W całej Polsce odbędzie się on jednocześnie, 18 marca 2014r. Zadaniem uczestników na tym poziomie, jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 45 pytań testowych.

Więcej…
 

 ks. Ryszard Zawadzki

Recenzja książki:

Zenon Ziółkowski, Biblijny komentarz do Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (seria: Biblioteka Miłośników Biblii), Warszawa 2009, ss. 124.

Wsłuchując się, z pragnieniem odnowienia swej wiary, w Boże słowo, Kościół naszych czasów powinien „patrzeć na Tę, w której w sposób doskonały zaistniała wzajemność między słowem Bożym i wiarą, czyli w Maryję Dziewicę”[1]. Ten wyrażony przez Benedykta XVI postulat nawiązuje do doniosłych idei i treści zawartych w poświęconym osobie Maryi rozdziale VIII[2] Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium otwartego pół wieku temu Soboru Watykańskiego II, a jednocześnie kieruje wzrok wspólnoty wierzących na Bogurodzicę, nazywaną „figurą Kościoła wsłuchującego się w Słowo Boże, które w Niej staje się ciałem”[3].

Więcej…
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135


Galeria

Galeria

Nowości


Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl