Dzieło Biblijne

Email Drukuj

W jesiennym klimacie opadających liści biblistyka polska ożywa. Po wrześniowym Sympozjum Biblistów Polskich w Kaliszu i niedawnej inauguracji Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II we Wrocławiu – kolejna inicjatywa. W dniach 26-28 października br. odbyły się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne. Uczestnicy sympozjum pochylali się nad tematem „Jezus Chrystus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i literaturze wczesnochrześcijańskiej”. Spotkanie zgromadziło ponad stu uczestników, biblistów, teologów i studentów, z Polski i zagranicy. Wśród zaproszonych mówców byli m.in. Jean-Noel Aletti, profesor Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, Massimo Serretti, profesor rzymskiego Lateranum, znani bibliści polscy, profesorowie Henryk Witczyk, Antoni Tronina, Waldemar Rakocy, Ryszard Rubinkiewicz, Ryszard Knapiński, Antoni Paciorek i inni.

Piątkowej sesji (27.10) przewodniczył ks. abp. M. Gołębiewski. Autorzy referatów zatrzymywali się nad ideą synostwa Bożego Jezusa w księgach biblijnych, pismach apokryficznych, sztuce chrześcijańskiej, gnozie, a także nad rozumieniem tej idei przez współczesnych, zwłaszcza w literaturze. Postać Jezusa i Jego żywa relacja z Ojcem jak promień światła w soczewce skupiała uwagę uczestników spotkania, skłaniała do pytań – często bez pełnej odpowiedzi, skłaniała do refleksji, tej teologicznej i tej egzystencjalnej.

Sympozjum towarzyszyła prezentacja opublikowanych ostatnio wydawnictw biblijnych i zapowiedzi nowych tytułów.

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl