Dzieło Biblijne

Email Drukuj

baner_18_okwb_2013_14_(757x255px)

Rusza Konkurs Biblijny.

Już po raz 18. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Wypracowana przez lata formuła, mająca na celu nie tylko sprawdzenie znajomości poszczególnych ksiąg, ale również formację biblijną uczestników, przyciąga każdego roku 30 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Do pobrania:  plakat, baner, grafika

Uczynić pierwszy krok.

Pierwsze eliminacje przeprowadzane są w zgłoszonych do Konkursu szkołach. Ich rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie). W bieżącym roku szkolnym, termin przystąpienia do Konkursu upływa 3 marca 2014r. Katecheta zgłaszający swoją szkołę do udziału, staje się zarazem szkolnym koordynatorem i na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora, przeprowadza etap szkolny w swojej placówce. W całej Polsce odbędzie się on jednocześnie, 18 marca 2014r. Zadaniem uczestników na tym poziomie, jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 45 pytań testowych.

Otworzyć Pismo Święte.

Zakres wiedzy, którą będą musieli wykazać się młodzi w tym roku, stanowią 1 i 2 Księga Królewska oraz Ewangelia wg Św. Marka. Dobór tych akurat treści nie jest przypadkowy.  Ks. dr Mirosław Jasiński, przedstawiciel komisji konkursowej z ramienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wyjaśnia, że tematyka tej edycji doskonale nawiązuje do rozpoczynającego się w polskim Kościele roku duszpasterskiego, który przeżywamy pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”. Rozważane w tegorocznym Konkursie treści, ukazują Jezusa Chrystusa wprost jako Syna Boga. Część starotestamentalna, poucza o ważnych instytucjach, które pomagają zrozumieć Nowe Przymierze oraz służy ewangelistom, w tym Świętemu Markowi, za model do opowiadania o Jezusie. Merytoryczną stroną Konkursu zajmują się również bibliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wśród pytań konkursowych, uczestnicy mogą spodziewać się także tych dotyczących wstępów do ksiąg, przypisów i komentarzy oraz słowniczka pojęć, które zawiera Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych (Edycja Świętego Pawła, 2009). To konkretne wydanie Biblii, zaopatrzone jest w przystępne do zrozumienia wyjaśnienia, opracowane pod kątem dzisiejszego odbiorcy. Szczególnie nowe tłumaczenia pewnych wyrazów, których używane dotąd odpowiedniki w języku polskim wyszły
z użytku albo mogły z upływem lat zmienić nieco znaczenie, ułatwiają percepcję Bożego Słowa
i pomagają odnaleźć jego aktualność. To ważne gdy wychodzi się z zaproszeniem do sięgnięcia po te treści do młodych którzy, zdarza się, że nie mieli jeszcze bliższego kontaktu z Biblią. Natomiast innym, pozwala z pewnością spojrzeć na dotychczas znane, osłuchane teksty i odkryć je niejako na nowo. Zauważają to zarówno katecheci jak i uczestnicy, którzy dzięki uprzejmości wydawcy otrzymują bezpłatnie treść będącą zakresem danej edycji Konkursu.

Zmierzyć się z samym sobą.

Kolejnym etapem biblijnych zmagań są eliminacje diecezjalne. Zostały one zaplanowane w całym kraju, na 9 kwietnia 2014. Zgodnie z regulaminem, może się do nich dostać troje zwycięzców z każdej szkoły. Muszą oni jednak uzyskać nie mniej niż połowę maksymalnej ilości punktów, możliwych do zdobycia. Zmagania diecezjalne składają się z dwóch części, pisemnej i ustnej. W pierwszej, uczestnicy wypełniają test, na którego podstawie wyłania się 7. najlepszych osób. To one awansują do części ustnej. Ich wiedza jest następnie dodatkowo sprawdzana przez powoływane w każdej diecezji komisje konkursowe, oceniające według tych samych kryteriów, ustne odpowiedzi uczestników. Można tu zdobyć 1, 3 lub 5 punktów. By zapewnić maksymalnie sprawiedliwą weryfikację, wszyscy odpowiadają na te same, losowo wybierane pytania. Troje najlepszych z każdej diecezji, staje się uprawnionymi do udziału w ogólnopolskim finale Konkursu, który odbędzie się w dniach 2 i 3 czerwca 2014, w Niepokalanowie.

Ostatnie eliminacje również podzielone są na część ustną i pisemną, o odpowiednio podniesionym stopniu trudności. Obok konkursowych zmagań, organizatorzy troszczą się także o duchowy wymiar tego wydarzenia. Uczestnicy biorą udział w nabożeństwie Bożego Słowa, mszy świętej i spotkaniach
z ludźmi, dla których Pismo Święte jest  rzeczywistą Księgą Życia.

Na laureatów Konkursu czekają cenne nagrody, wśród nich zagraniczne pielgrzymki, upominki rzeczowe oraz indeksy na uczelnie wyższe w Polsce, na wybrane kierunki studiów, m.in.: dziennikarstwo, pedagogikę, filozofię, historię, teologię, czy kulturoznawstwo i inne.

Patronat honorowy nad Konkursem obejmuje Jego Ekscelencja ks. abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz coraz szersze grono ordynariuszy
w poszczególnych diecezjach kraju.

To nie jest zwykły konkurs.

Warto wziąć udział w tym Konkursie, nie tylko by sprawdzić swoje możliwości i stać się najlepszym w danej edycji. Najważniejsze jest spotkanie ze Słowem, które rzeczywiście jest żywe i skuteczne, zdolne przemieniać nas, a przez to również rzeczywistość, w której żyjemy. Młodzi spotykający się z tą inicjatywą, mogą doświadczyć tego wielokrotnie, między innymi korzystając z propozycji udziału w dodatkowych wydarzeniach, realizowanych w różnych miastach, wokół Konkursu i samej Biblii. Są to warsztaty z Pismem Świętym, konferencje o tematyce biblijnej i spotkania modlitewne. Ponadto, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 7 lat funduje dla zwycięzców etapów diecezjalnych i ich opiekunów, dwudniowy pobyt na Spotkaniach Młodych z Biblią, organizowanych na Jasnej Górze i w Świętej Puszczy k. Częstochowy. Odbywają się one zawsze w okolicy daty 13 maja, związanej z cudownym ocaleniem życia bł. Jana Pawła II. Obok modlitewnej refleksji, uczestnicy przygotowują się również merytorycznie do finału Konkursu, korzystając ze wskazówek biblistów. Jest to również czas integracji młodych i dzielenia się nie tylko konkursowymi wrażeniami, ale przede wszystkim Słowem, którego konsekwencją poznania, jest chęć życia nim i dzielenia się we wspólnocie. Dlatego to nie jest zwykły Konkurs,
a zwycięzcą w nim jest tak naprawdę każdy, kto sięgnął po Boże Słowo i przyjął je z wiarą.

Marcin Kluczyński

  (Gotowe do publikacji, od 24.11.2013 do 3.03.2014)

 

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl