Dzieło Biblijne

Jezus Chrystus ? klucz do lektury Biblii

Email Drukuj

Biblijne zawiłości (24) 

Ks. Rajmund Pietkiewicz 

NR 46/2011, Wrocław

 

Jezus Chrystus – klucz do lektury Biblii 

Sens duchowy (typiczny) istnieje w Biblii dlatego, że między Starym a Nowym Testamentem zachodzi ścisły związek. Stary Testament jest zapowiedzią Nowego, a Nowy wypełnieniem Starego.

Przypomnijmy sobie opowiadanie o spotkaniu uczniów ze zmartwychwstałym Jezusem w drodze do Emaus (Łk 24,13-35). Nie poznają oni Jezusa. Idą z Nim drogą i słuchają, jak wyjaśnia im Stary Testament: „I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24,25-27).

Cały Stary Testament mówi więc o Nim. Zapowiada Jego cierpienia i zmartwychwstanie. Dlaczego jednak uczniowie sami nie mogli znaleźć tego głębszego sensu w Starym Testamencie? Ponieważ do jego odkrycia potrzebna jest wiara w zmartwychwstanie Jezusa oraz światło Ducha Świętego, który daje głębsze zrozumienie świętych pism (Łk 24,44-49).

Stary Testament zapowiada Mesjasza nie tylko słowami, ale również przez pewne wydarzenia, symbole i instytucje. W tym właśnie miejscu spotykamy się z tzw. sensem typicznym Pisma Świętego. Wydarzenie, symbol, osoba, instytucja zapowiadająca Jezusa w Starym Testamencie nazywana jest typem, a jej wypełnienie w Nowym Testamencie – antytypem.

I tak, wywyższenie przez Mojżesza węża na pustyni jest typem, czyli zapowiedzią wywyższenia Jezusa poprzez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie (J 3,14-15). Przebywanie Jonasza we wnętrznościach wielkiej ryby to typ śmierci i zmartwychwstania Jezusa (Mt 12,40).

W grudniu 2005 r., podczas wizyty Ad Limina Apostolorum polskich biskupów, grupa księży studiujących w Wiecznym Mieście udała się wraz z biskupami z wizytą do Ojca Świętego Benedykta XVI. Podczas spotkania każdy mógł zamienić kilka słów z papieżem. Jeden z kapłanów zawołał do Benedykta XVI: „Wasza Świątobliwość! Klucz do lektury Pisma Świętego!”. Papież chwilę zastanowił się i odpowiedział: „Jezus Chrystus!”.

O to właśnie chodzi w czytaniu Biblii, Starego i Nowego Testamentu, aby te chwile lektury, modlitwy i zadumy stały się dla nas spotkaniem z Jezusem Chrystusem, żywym, zmartwychwstałym Panem. 

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl