Dzieło Biblijne

Jaki Biblia ma sens?

Email Drukuj

Biblijne zawiłości (23) 

Ks. Rajmund Pietkiewicz

NR 44/2011, Wrocław

Jaki Biblia ma sens?

Postawione pytanie może brzmieć nieco prowokacyjnie i sugerować, że pytamy o to, czy Biblia w ogóle ma sens. Oczywiście, jako katolicy, wierzymy, że jest to księga, która nie tylko zawiera Boże objawienie i pouczenie w sprawach wiary i postępowania, ale również potrafi pomóc każdemu w odnalezieniu głębokiego sensu życia.

Odkrycie w Biblii prawd wiary i moralności zależy od właściwej interpretacji tekstu. W tym miejscu dotykamy zagadnień związanych z sensem Pisma Świętego. W jaki sposób odnaleźć właściwą interpretację Biblii? Czy jej tekst ma jeden określony sens, czy też można czytać go na różnych poziomach?

Gdy piszemy list to staramy się przekazać w nim konkretne informacje. Czasem długo zastanawiamy się szukając odpowiednich słów i zdań, w których chcemy zawrzeć treści przekazywane adresatowi. Każdemu zdaniu nadajemy taką formę, aby przekazywało odpowiednie informacje.

Podobnie postępowali autorzy biblijni. Bóg objawiał im swoją wolę. Przy pomocy Ducha Świętego widzieli w historii Boże działanie. Później, również pod natchnieniem Ducha Świętego, poszukiwali odpowiednich słów i zdań, aby dobrze oddać Bożą myśl.

Dzisiaj po tysiącach lat, my musimy odnaleźć w tych księgach ten sens, który został tam zawarty przez natchnionych autorów. Sens nadany tekstom biblijnym przez autorów natchnionych nazywamy sensem wyrazowym Pisma Świętego.

Zajmując się sensem Pisma Świętego musimy pamiętać, że Biblia jest dziełem Bosko-ludzkim. Jeżeli tak jest, to sam Bóg może przekazać nam w Piśmie Świętym treści, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Ten głębszy sens można odkryć dopiero po przeczytaniu całej Biblii, a więc Starego i Nowego Testamentu. Nazywamy go sensem typicznym (duchowym). Sens typiczny istnieje w Biblii dlatego, że Stary Testament jest zapowiedzią Nowego, a Nowy Testament jest wypełnieniem Starego.

Wymienione wyżej sensy Pisma Świętego, sens wyrazowy i typiczny, są najważniejszymi sensami zawartymi w Biblii.

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl