Dzieło Biblijne

Email Drukuj

„MĘKA, ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE

 

 

W EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA”

 

 

 

SZKOLNY KONKURS BIBLIJNY

 

 

 KLASA VI   

 

1. Święty Marek był współpracownikiem: 

A) św. Andrzeja i św. Pawła

B) św. Piotra i św. Pawła

C) św. Filipa i św. Piotra 

 

2. Święty Barnaba, z którym wędrował święty Marek był jego: 

A) kuzynem

B) bratem

C) wujkiem 

 

3. Według tradycji święty Marek był założycielem wspólnoty Kościoła: 

A) w Macedonii

B) na Cyprze

C) w Aleksandrii 

 

4. Ewangelia według świętego Marka jest najstarszą ewangelią, powstała: 

A) ok. 40 roku

B) ok. 50-60 roku

C) ok. 100 roku 

 

5. Święty Marek nie jest patronem: 

 A) pisarzy

B) murarzy

C) piekarzy 

 

6. W sztuce sakralnej każdy z ewangelistów ma swój symbol. Symbolem świętego Marka jest: 

A) orzeł

B) lew

C) człowiek 

 

7. Opis męki i zmartwychwstania Pana Jezusa w Ewangelii według świętego Marka obejmuje rozdziały: 

A) od 13 do 15

B) od 14 do 17

C) od 14 do 16 

 

8. Pewna kobieta namaściła Pana Jezusa prawdziwym olejkiem nardowym. Miało to miejsce… 

A) w Jerozolimie

B) w Betanii

C) w Nazarecie 

 

9. Umówionym znakiem, aby uczniowie wiedzieli, gdzie mają przygotować Paschę było:  

A) spotkanie człowieka prowadzącego osiołka

B) spotkanie człowieka, który miał ich zagadnąć

C) spotkanie człowieka niosącego dzban wody 

 

10. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus dzięki pewnemu gestowi wskazał, który z Dwunastu jest zdrajcą. Ten gest to… 

A) wzięcie od Jezusa kawałka chleba

B) zanurzenie ręki w misie razem z Jezusem

C) ucieczka z uczty  

 

11. Nim Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa, kogut zapiał… 

A) trzy razy

B) raz

C) dwa razy 

 

12. Ogród, do którego poszedł Jezus po wieczerzy nosi nazwę… 

A) Getsemani

B) Betesda

C) Pretorium 

 

13. W Ogrodzie Oliwnym Jezusowi towarzyszyło… uczniów. 

A) dwóch

B) trzech

C) pięciu 

 

14. Jezus prosił swoich uczniów podczas trwogi konania w ogrodzie, by 

A) czuwali i modlili się

B) spali i odpoczywali

C) wracali do domu 

 

15. Judasz wskazał Jezusa tym, którzy przyszli Go pojmać poprzez… 

A) pokłon

B) wskazanie palcem

C) pocałunek 

 

16. Podczas pojmania Jezusa doszło do bójki. Wtedy swoje ucho stracił… 

A) jeden z uczniów

B) sługa najwyższego kapłana

C) dowódca kohorty 

 

17. Tajemniczy młodzieniec, który uciekł z Ogrodu Oliwnego ubrany był… 

A) w prześcieradło

B) w tunikę 

C) w płaszcz  

 

18. Zaraz po pojmaniu zaprowadzono Jezusa… 

A) do Heroda

B) do najwyższego kapłana

C) do Piłata 

 

19. Na Jezusa wydano wyrok śmierci z powodu… 

A) bluźnierstwa, które miał wypowiedzieć Jezus

B) przyznania się Jezusa do czynów, o które został oskarżony

C) zeznania świadków, którzy widzieli czyny Jezusa 

 

20.  Pytanie, które zadał Piłat Jezusowi brzmiało: 

A) Czy jesteś winny zarzucanych ci czynów?

B) Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?

C) Czy jesteś Galilejczykiem? 

 

21.  Żołnierze, aby wyśmiać Jezusa ubrali Go… 

A) w białą szatę i koronę

B) w brązowy płaszcz i koronę cierniową

C) w purpurę i wieniec z ciernia  

 

22. Szymon z Cyreny był ojcem: 

A) Aleksandra i Rufusa

B) Ruperta i Nikodema

C) Barnaby i Kleofasa 

 

 

23. Nazwa Golgota oznacza: 

A) Góra Straceńców

B) Miejsce Czaszki

C) Wzgórze Śmierci  

 

 

24. Przed skonaniem Jezusowi dano do picia: 

A) wino z octem

B) wodę z winem

C) wino zaprawione mirrą 

 

25. Jezus umarł na krzyżu o godzinie: 

A)  szóstej

B)  dziewiątej

C)  dwunastej 

 

 

26. Nadzwyczajny znak, który towarzyszył śmierci Jezusa, a który wspomina święty Marek to: 

A) trzęsienie ziemi

B) ulewny deszcz

C) rozdarcie zasłony przybytku  

 

27.  O wydanie ciała Pana Jezusa poprosił: 

A) Nikodem

B) Józef z Arymatei

C) Maria Magdalena 

 

 

28.  Kobiety poszły do grobu, by namaścić Jezusa… 

A) wczesnym rankiem

B) po południu

C) wieczorem 

 

 

29. Niewiasty zobaczyły w grobie… 

A) dwóch młodzieńców w lśniących szatach

B) młodzieńca siedzącego po prawej stronie w białej szacie

C) aniołów, którzy przemówili do nich 

 

 

30. Miejscem spotkania zmartwychwstałego Pana z uczniami była:  

A)  Jerozolima

B)  Kafarnaum

C)  Galilea 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl