Dzieło Biblijne

Email Drukuj

Archeolog czyta Biblię

NOWOŚCI 

 

HISTORIA BIBLIJNA W ZARYSIE
Ks. Mariusz Rosik, Ks. Sławomir Stasiak

red. M. Rosik,
B
ibliotheca Biblica,
Wrocław 2011
, ss. 100

 

Historia biblijna w zarysie

Dwaj autorzy – ks. Mariusz Rosik i ks. Sławomir Stasiak – prowadzą czytelnika po najważniejszych wydarzeniach biblijnych: od początków historii zbawienia, przez historię patriarchów, początek historii pokoleń izraelskich, monarchię, niewolę babilońską, odbudowę państwa i kultu pod panowaniem Persji, helleński okres machabejski i hasmodejski, aż po czasy herodiańskie pod panowaniem Rzymu. W tej ciekawej wycieczce przez wieki bardzo pomocne są mapy, ryciny i barwne ilustracje. Tomik jest dopełnieniem wcześniej wydanej Geografii i archeologii w zarysie.

 

 

GEOGRAFIA I ARCHEOLOGIA BIBLIJNA W ZARYSIE
Ks. Rajmund Pietkiewicz, Ks. Henryk Lempa, Ks. Sławomir Stasiak

red. M. Rosik, R. Pietkiewicz
B
ibliotheca Biblica,
Wrocław 2011
, ss. 112

 

Geografia i archeologia biblijna w zarysie

 

Dla poznania historii czy archeologii biblijnej konieczne jest najpierw zapoznanie się z geografią krajów biblijnych. Trzeba je rozpocząć od ogólnego spojrzenia na geografię Bliskiego Wschodu, czyli terenów nazywanych popularnie Żyznym Półksiężycem, które były teatrem dziejów Starego Testamentu. Najwięcej miejsca w publikacji poświęcono Palestynie, gdzie rozegrała się duża część wydarzeń historii biblijnej. Omawianie poszczególnych krain biblijnych łączy ze sobą prezentację geografii fizycznej z elementami politycznej. Druga część książki poświęcona jest archeologii biblijnej ujętej w formie szkicowej, dlatego ogranicza się do omówienia najważniejszych biblijnych odkryć archeologicznych. Autor wybrał najciekawsze i istotnie odkrycia z tego ponad 4 tysiące lat trwającego okresu i omawia je w porządku chronologicznym. Ryciny, barwne ilustracje i mapy dopowiadają narrację.

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl