Dzieło Biblijne

Centrum Formacji Duchowej. Program 2011

Email Drukuj

Centrum Formacji Duchowej

Salwatorianie - Kraków

 

PROGRAM 2011

 

Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

 

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?

21-23 stycznia 2011

Sesja przeznaczona dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy Słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy Słowem Bożym w codzienności. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej w świetle Słowa Bożego.

Prowadzi: Ryszard Stankiewicz SDS, duszpasterz CFD, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

 

Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego

15-17 kwietnia 2011

Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle Słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę Słowem Bożym człowiek uczy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy. Prowadzi: Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD, kierownik duchowy, rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

 

„Oto wszystko czynię nowe”.

Paschalna droga ze Zmartwychwstałym

27-29 maja 2011

Dzisiejszy człowiek w sposób szczególny doświadcza cywilizacji śmierci, która obezwładnia, paraliżuje, nie pozwalając patrzeć z nadzieją na nowy dzień. Kiedy w życiu, niezależnie od sytuacji, doświadczamy obecności Jezusa Zmartwychwstałego, przekonujemy się, że nie do śmierci należy ostatnie słowo. Podczas sesji zostanie zaproponowana droga codziennej modlitwy Słowem, która pomaga patrzeć na życie z perspektywy Poranka Wielkanocnego.

Prowadzi: Joachim Stencel SDS, duszpasterz CFD, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

 

Na głębinach Słowa

 

Życie duchowe i czasy ostateczne

Lectio divina do zapowiedzi Paruzji (Mt 24-25)

25-27 listopada 2011

Naszym rozmowom o czasach ostatecznych nierzadko towarzyszy, ciekawość, niepewność i lęk przed nieznaną godziną. Ewangelia Mateusza uczy innego spojrzenia. Mówi o drugim przyjściu Jezusa jak o nadejściu upragnionej wiosny i lata. Będzie to dzień „kwitnącej figi”, utęsknionego spotkania z Oblubieńcem, który „stanie w drzwiach”, by zaprosić na wieczną ucztę miłości. Trzeba jednak już dziś nauczyć się czuwać i żyć Jego teraźniejszym przychodzeniem, aby nie rozminąć się z Nim w przyszłości. Uczestnicy będą prowadzeni do zgłębiania Słowa o nadziei, czuwaniu i przygotowaniu na spotkanie z Umiłowanym.

Prowadzi: Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD, kierownik duchowy, rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

 

Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą?

Droga z Janem Chrzcicielem

4-6 grudnia 2011

Zapamiętano go Jana jako „Chrzciciela”, człowieka, który rozpoznał i radykalnie wypełniał życiowe powołanie. Na pustyni uczył się słuchania Słowa i posłuszeństwa woli Boga. Potrafił rozpoznać Mesjasza w „zwykłym” Człowieku. Podążając drogą proroka znad Jordanu, będziemy poszukiwali odpowiedzi na pytania: Jak rozeznać i wypełniać wolę Bożą w codzienności? Jak pomagać w tym własnym dzieciom,  wychowankom i penitentom? Jak pozostać wiernym Prawdzie w świecie przenikniętym relatywizmem moralnym?

Prowadzi: Piotr Szyrszeń SDS, wykładowca WSD Salwatorianów, duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

 

Sesje Szkoły Modlitwy Słowem Bożym przeżywane są w klimacie pustyni, ciszy i medytacji. Uczestnicy wprowadzani są w modlitwę Słowem Bożym; mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i z indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

 

Szkoła Biblijna

 

Apokalipsa - Orędzie na nasze czasy

3-5 czerwca 2011

Wokół Apokalipsy narosły różne nieporozumienia: traktuje się ją jako porażający horror lub jako niezrozumiałą księgę, od której lepiej trzymać się z daleka. Nic bardziej błędnego! Pomimo skomplikowanej symboliki ta księga, ukazująca Boże spojrzenie na ludzkie dzieje, niesie nam jasne przesłanie nadziei i ufności, które warto odczytać. Apokalipsa to słowo Boże, zawsze aktualne i potrzebne, może szczególnie w naszych zagmatwanych czasach.

Prowadzi: Danuta Piekarz, wykładowca NT i teologii biblijnej na PAT i italianistyki na UJ, autorka publikacji z zakresu Pisma Świętego i językoznawstwa.

 

„Wypuść mój lud”

Księga Wyjścia

2-4 września 2011

Księga Wyjścia opowiada o Bogu, który bierze w obronę uciemiężony lud, gdy śmierć zagląda mu w oczy. Daje mu charyzmatycznego przewodnika Mojżesza, aby przeprowadził „wybranych” przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Uczestnicy sesji będą zaproszeni, aby razem Mojżeszem i Izraelitami podjąć drogę przez pustynię: przeżyć wyjście z Egiptu, cudowne przejście przez Morze Czerwone, odnowić przymierze z Bogiem i rozpalić w sobie na nowo tęsknotę za Ziemią Obiecaną. Pomoże w tym Autorka sesji, która posiada szczególną zdolność wyprowadzania na głębiny Starego Testamentu i niezwykły dar przekazu.

Prowadzi: Bruna Costacurta, ceniony wykładowca teologii i duchowości Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Prowadzi we Włoszech biblijne sesje rekolekcyjne. Jest autorem publikacji z zakresu teologii i duchowości biblijnej.

 

Dni Duchowości Biblijnej

„Twoje Słowo daje mi życie”

10-13 listopada 2011

Dni pogłębionej formacji biblijnej. Pierwsza część obejmuje wykłady, konferencje, wprowadzenie do lectio divina, druga przeżywana jest w klimacie pustyni, pełnego milczenia i na osobistej medytacji Słowa. Podjęte zostaną zagadnienia: Droga do spotkania z żywym Słowem; Wprowadzenie do lectio divina: „Żywe jest Słowo i skuteczne” (Hbr 4, 12). Witalny wymiar Słowa w duchowości żydowskiej i chrześcijańskiej: Słowo, które pobudza do życia (Ez 37,1-14) – perspektywa   żydowska oraz Słowo, które zwycięża śmierć (J 11,32-45) – perspektywa chrześcijańska. Żyć w Słowie, aby nie umrzeć na wieki (J 15,1-11) – perspektywa     egzystencjalna; „Kładę przed Tobą życie i śmierć…” medytacje do Księgi Powtórzonego Prawa.

Prowadzą: ks. Waldemar Chrostowski, biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW, autor licznych książek, rekolekcjonista, animator formacyjnych grup biblijnych; ks. Mirosław Wróbel, biblista, kierownik Katedry Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki na KUL; oraz ekipa CFD.

 

Sesje Szkoły Biblijnej proponowane są w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej. Uczestnicy są wprowadzani w teologiczne bogactwo i medytację wybranej Księgi Biblijnej w kontekście własnej historii życia. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

 

Szkoła Kierownictwa Duchowego

 

Jak pomagać osobom o niechcianych skłonnościach homoseksualnych?

1-3 kwietnia 2011

 

Zagadnienia związane z homoseksualizmem nie wiele mają wspólnego z seksem. Zagadnieniem wiodącym jest „odkrycie osobistego  potencjału, tożsamości płciowej i obrazu siebie” ( J. Nicolosi). Jeśli usunie się przeszkody, które osłabiają lub deformują rozwój natury, to człowiek rozwinie się w dojrzałego, pod każdym względem spełnionego, dorosłego człowieka. Prowadzący sesję chce nieść jej uczestnikom miłość i nadzieję, czerpane z najbardziej pozytywnego myślenia, jakie daje antropologia chrześcijańska, od której  – wspanialszej nie ma! Sesja przeznaczona dla wszystkich, którzy pośrednio lub bezpośrednio stykają się z problemem homoseksualizmu i chcą wiedzieć jak pomagać osobom o skłonnościach homoseksualnych.

Prowadzi o. Mieczysław Kożuch SJ, psycholog, kierownik duchowy, rekolekcjonista, związany z Grupą „Odwaga” proponującą pomoc duchową i terapeutyczną osobom o skłonnościach homoseksualnych.

 

Jak rozwijać wrażliwość duchową i moralną?

6-8 maja 2011

 

O. Jacek Woroniecki przed laty zauważył, że w Polsce rozum jest sceptyczny, a wiara jest sentymentalna. Oznacza to, że jesteśmy zdolni do niekiedy intensywnych, w tym i zbiorowych przeżyć religijnych, ale następnie w praktyce życia występuje jakiś rozziew pomiędzy życiem duchowym, a faktycznym myśleniem, decydowaniem. Jak te sfery razem połączyć? Uczestnicy będą prowadzeni do odpowiedzi na drodze zaproponowanych rozważań: Tragiczne owoce rozwodu duchowości z moralnością. Żywa wiara otwarciem na łaskę; Fides et liberum arbitrium: Łaska wewnątrz wolności; Fides et actio: Łaska wewnątrz moralnych kroków; Fides et passio: Łaska wewnątrz emocji; Fides et ratio: Łaska wewnątrz myślenia.

Prowadzi o. Wojciech Giertych OP, wykładowca teologii moralnej, Teolog Domu Papieskiego oraz członek Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.

 

Jak odzyskać radość życia?

7-9 października 2011

 

Radość to drogocenna perła naszej egzystencji. Z powodu trudów i życiowych obciążeń łatwo ją stracić. Na drodze modlitwy, refleksji i osobistych przewartościowań spróbujemy odzyskać radość, perłę życia.

Prowadzi: Bogusław Szpakowski SAC, kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta, wykładowca etyki, formator w Szkole Wychowawców WSD przy Centrum Formacji Duchowej w

 

 

Sesje Szkoły Kierownictwa Duchowego przeżywane są w klimacie pustyni, ciszy i medytacji. Uczestnicy wprowadzani są w modlitwę egzystencjalną i rozeznawanie duchowe. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

 

Szkoła Wiary

 

„Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”.

23-26 czerwca 2011

 

Ekipy Centrum Badawcze Ezio Aletti z Rzymu i Centrum Formacji Duchowej z Krakowa poprowadzą czterodniową sesję, na której podjęte zostaną newralgiczne tematy i pytania związane z wiarą.  Rozważania będą prowadzone w czterech perspektywach: Słowo Boże – dogmat – życie świętych – sztuka sakralna.  Uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematy wiary Kościoła niepodzielonego, duszpasterstwo i formacja w Kościele naszych czasów. Sesja przebiegać będzie w klimacie pustyni i medytacji z możliwością indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym. Przewidziane jest otwarte spotkanie, na którym prowadzący będą odpowiadali na pytania uczestników.

 

Prowadzą: Marko Rupnik SJ & ekipa Centrum Badawczego Ezio Aletti z Rzymu oraz Krzysztof Wons SDS & ekipa Centrum Formacji Duchowej z Krakowa.

 

 

Sesja o Eucharystii

 

Jak celebrować i przeżywać piękno Sakramentu Miłości?

Moje doświadczenie Eucharystii

4-6 marca 2011

 

„Nie powinniśmy myśleć, że najpiękniejszą celebracją jest ta, w której wszystkie reguły zostają zachowane w sposób absolutny. Uszanowanie reguł samo z siebie nie gwarantuje piękna celebracji. Liturgię winno się sprawować sercem. Zależy ona od naszych uczuć, od wiary, z którą przyjmujemy Słowo Boże, od nawrócenia serca, które się w nas dokonuje, od naszego spotkania z Chrystusem. Również przemiana serca, oprócz tego, co zapisane jest w regułach, nadaje wartość sprawowanej celebracji” (Abp P. Marini). Uczestnicy sesji będą prowadzeni do rozmiłowania się pogłębionego przeżywania Eucharystii.

Prowadzi Abp Piero Marini - przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, przez 18 lat Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych.

 

Sesja o ikonie

 

Ikona a tajemnica Wcielenia

4-6 listopada 2011

Zainteresowanie ikoną przeżywa w duchowości chrześcijańskiej prawdziwy renesans. Ikona jest dziełem sztuki o wielkich walorach artystycznych, lecz jeszcze większe jest jej bogactwo duchowe. Przemawia głębokimi treściami biblijnymi i teologicznymi. W swojej istocie jest przede wszystkim dziełem modlitewnym. Nie można oddzielić jej od kontemplacji i liturgii. Rodzi się z modlitwy i dla modlitwy. Uczestnicy sesji będą odkrywali duchową głębię ikon przedstawiających tajemnicę Wcielenia: ikonę św. Trójcy (Andrieja Rublowa), ikonę Mandylionu, ikonę Bożego Narodzenia; ikonę Hodegetrii, ikonę Przemienienia Pańskiego i ikonę Zmartwychwstania (Zstąpienia do Otchłani).

Prowadzi: ks. Michał Janocha, ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, historyk sztuki, wykładowca na UKSW.

 

Ćwiczenia ignacjańskie

28 grudnia 2010 – 5 stycznia 2011 (tygodnie: I – IV)

19 –27 lutego 2011 (tygodnie: I – IV)

7 – 15 czerwca 2011 (tygodnie: I – IV)

13 – 21 sierpnia 2011 (tygodnie: I – IV)

12 – 20 października 2011 (tygodnie: I – IV)

28 grudnia 2011 – 5 stycznia 2012 (tygodnie: I – IV)

 

Rekolekcje lectio divina

7 – 15 lutego 2011 (etapy: I-IV)

21 – 29 marca maja 2011 (etapy: I-III i Pogłębienie: Lectio divina z Janem Chrzcicielem)

30 czerwca – 8 lipca 2011 (etapy: I-III Pogłębienie: Lectio divina z Maryją)

2 – 10 sierpnia 2011 (etapy: I-IV).

24 września  – 2 października 2011 (etapy: I-IV)

 

Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Nazwisko..........................

Imię ................................

Adres ................................

...........................................

Zawód................................

Rok urodzenia .................................

 

Prosimy o wybranie i zaznaczenie krzyżykiem rekolekcji lub sesji, w których zdecydujecie się Państwo uczestniczyć. Po przysłaniu na adres Centrum Formacji Duchowej karty zgłoszenia oraz zaadresowanej na siebie koperty ze znaczkiem, zostanie wysłane

potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje lub sesję.

 

 

Szkoła modlitwy Słowem Bożym

? Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?

? Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego

? „Oto wszystko czynię nowe”

? Życie duchowe i czasy ostateczne

? Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą?

 

Szkoła Biblijna

? Apokalipsa - Orędzie na nasze czasy

??„Wypuść mój lud”. Księga Wyjścia

? Dni Duchowości Biblijnej

 

Szkoła Kierownictwa Duchowego

? Jak pomagać osobom o niechcianych skłonnościach homoseksualnych?

? Jak rozwijać wrażliwość duchową i moralną?

? Jak odzyskać radość życia?

 

Szkoła Wiary

?  „Dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”

 

Sesja o Eucharystii

? Jak celebrować i przeżywać piękno Sakramentu Miłości?

 

Sesja o ikonie

??Ikona a tajemnica Wcielenia

 

 

 

Ćwiczenia ignacjańskie

? 28 grudnia 2009 – 5 stycznia 2011 (tygodnie: I – IV)

? 19 –27 lutego 2011 (tygodnie: I – IV)

? 7 – 15 czerwca 2011 (tygodnie: I – IV)

? 13 – 21 sierpnia 2011 (tygodnie: I – IV)

? 12 – 20 października 2011 (tygodnie: I – IV)

? 28 grudnia 2011 – 5 stycznia 2012 (tygodnie: I – IV)

 

Rekolekcje lectio divina

? 7 – 15 lutego 2011 (etapy: I-IV)

? 21 – 29 marca 2011 (etapy: I-III i Pogłębienie: Lectio divina z Janem Chrzcielem)

? 30 czerwca – 8 lipca 2011 (etapy: I-III i Pogłębienie: Lectio divina z Maryją)

? 2 – 10 sierpnia 2011 (etapy: I-IV)

? 24 września – 2 października 2011 (etapy: I-IV)

 

Uwaga! Osoby zgłaszające się na Ćwiczenia ignacjańskie lub Rekolekcje lectio divina przyjmowane są na podstawie wypełnionej i przesłanej wcześniej ankiety rekolektanta. Ankiety są dostępne w sekretariacie CFD i na stronie internetowej www.cfd.salwatorianie.pl

 

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, zobowiązuję się odwołać możliwie najszybciej moje zgłoszenie.

 

Data........................................................ Podpis ..........................................................................

 

 

Centrum Formacji Duchowej

ul. Św. Jacka 16, 30-364 Kraków

tel. (012) 269 23 97; tel./fax  254 60 60;

kom. 0 694 448 170;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.cfd.salwatorianie.pl

 

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl