Dzieło Biblijne

Podyplomowe Studia Biblijne

Email Drukuj

 

W roku akademickim 2006-2007 przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu powstają Podyplomowe Studia Biblijne. Podstawowym celem studiów jest formacja biblijna osób świeckich, które ukończyły już studia wyższe. Podyplomowe Studia Biblijne nie tylko prowadzą do pogłębienia wiedzy na temat Pisma Świętego, archeologii, geografii i historii biblijnej oraz języków biblijnych, ale także przygotowują do prowadzenia grup i kręgów biblijnych w różnych ośrodkach formacyjnych.

 Studia trwają cztery semestry, co drugą sobotę, zgodnie z wyznaczonym planem. Zajęcia kursoryczne, wykłady monograficzne i ćwiczenia odbywać się będą w salach Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Nauka na PSB jest odpłatna (550 zł za semestr, możliwość zapłaty w ratach; wpisowe: 50 zł). Studenci otrzymują indeks PSB, mogąc korzystać z bazy naukowo-dydaktycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Biblijnych.

 

Podyplomowe Studia Biblijne dają następujące uprawnienia: katecheci i nauczyciele kończący PSB mogą dołączyć dyplom do akt, starając się o awans zawodowy; dyplom PSB upoważnia do prowadzenia grup i spotkań biblijnych w ramach pracy grup modlitewno-formacyjnych. 

  

Wymagane dokumenty związane z przyjęciem na studia: podanie o przyjęcie, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów, 3 fotografie, ksero dowodu osobistego, opinia duszpasterza. Szczegółowe informacje w Dziekanacie Studiów Podyplomowych PWT, ul. Katedralna 9 (czynne: wtorek, czwartek, piątek w godz. 14.00-16.00; sobota godz. 9.45-11.30 i 13.00-16.00 – do czerwca włącznie. W miesiącach wakacyjnych godziny otwarcia ulegają zmianie), tel. 071 3271200, wew. 32. Można kontaktować się drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć.

 

 

1. Podyplomowe Studia Biblijne dają następujące uprawnienia:

 

a. katecheci i nauczyciele kończący PSB mogą dołączyć dyplom do akt, starając się o awans zawodowy;

 

b. dyplom PSB upoważnia do prowadzenia grup i spotkań biblijnych w ramach pracy grup modlitewno-formacyjnych.

  

2. Zaliczenie poszczególnych semestrów odbywa się poprzez złożenie odpowiednich egzaminów i zdobyciu zaliczeń. Wymaga się także złożenia pracy dyplomowej (ok. 25 stron), która będzie zaakceptowana przez Promotora; PSB nie przewidują natomiast obrony tej pracy.

  

3. Wykłady prowadzone są przez pracowników Papieskiego Wydział Teologicznego oraz zaproszonych wykładowców.

  

4. Lista zasadniczych wykładanych przedmiotów:

 

a. historia i geografia biblijna

 

b. archeologia biblijna

 

c. język grecki i hebrajski

 

d. egzegeza ksiąg Starego i Nowego Testamentu

 

e. powstawanie ksiąg Pisma Świętego i kanon biblijny

 

f. Biblia w liturgii

 

g. Biblia a duchowość

 

h. animacja grup biblijnych

 

i. biblijne podstawy życia duchowego

 

j. Pismo Święte a wspólnota Kościoła

 

k. teologia biblijna

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl