Dzieło Biblijne

Wyniki konkursu "Biblijny katecheta"

Email Drukuj

 Wyniki Konkursu „Biblijny Katecheta”

 

Celem katechezy ma być ukazanie uczniom wartości Biblii, jej piękna i aktualności, sposobów pracy z Księgą Życia, przeżywanie Bożego Słowa we wspólnocie, praca formacyjna pozwalająca na duchowy i intelektualny rozwój. Lekcja religii winna być odpowiedzią na słowa Jana Pawła II : „aby poznać prawdziwą tożsamość Chrystusa, chrześcijanie powinni powrócić z odnowionym zapałem do Biblii".

 

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, z radością informuje, że w dniu 21 września 2010 roku, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu "Biblijny Katecheta".

W wyniku prac komisji konkursowej, wyłoniono laureatkę pierwszego miejsca, za przygotowanie najlepszego scenariusza lekcji religii o Biblii:

Pani Małgorzata Sar,
Katechetka w IV Liceum Ogólnokształcącego im. T. Chałubińskiego w Radomiu

Przyznano również wyróżnienie dla pracy nadesłanej przez:

Panią Beatę Izabelę Żukowską,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku

Postanowiono także nagrodzić następujące osoby:

Pan Piotr Pikuła,
VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

Pani Agnieszka Komorowska,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku

Pani Edyta Bem,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, w Strzelcach Opolskich


Organizatorzy kierują wyrazy szacunku i podziękowania dla twórców wszystkich nadesłanych do Konkursu prac. Dzięki zaangażowaniu Katechetów, inicjatywa zachęcania młodych do lektury Pisma Świętego, jest wciąż żywotna. Jednocześnie pragniemy serdecznie pogratulować i nagrodzić Lauretów, najlepszych zdaniem komisji, propozycji scenariuszy lekcji o Biblii.

 

 

 

 

 

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl