Dzieło Biblijne

Biblijny Katecheta

Email Drukuj
bk1m.png
 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
www.civitaschristiana.pl

 

 
biblijny_katecheta.gif
 
 
Ogólnopolski konkurs na scenariusz lekcji religii o Biblii

 
 

KATECHETO, OTWÓRZ BIBLIĘ SWOIM UCZNIOM!


 

 
Celem katechezy ma być ukazanie uczniom wartości Biblii, jej piękna i aktualności, sposobów pracy z Księgą Życia, przeżywanie Bożego Słowa we wspólnocie, praca formacyjna pozwalająca na duchowy i intelektualny rozwój. Lekcja religii winna być odpowiedzią na słowa Jana Pawła II : „aby poznać prawdziwą tożsamość Chrystusa, chrześcijanie powinni powrócić z odnowionym zapałem do Biblii".
Scenariusze lekcji należy nadsyłać do 10 września 2010 r. pocztą pod adresem: Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 LUBLIN, tel./fax. 81 4411031 informacje: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć.
Ogólnopolski konkurs na scenariusz
lekcji religii „Biblijny Katecheta”
Termin: 10 września 2010 r.
Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
I nagroda: pielgrzymka do Rzymu
Wyróżnienia: wydawnictwa książkowe i albumowe


 


 
R e g u l a m i n
1. Organizatorem Konkursu jest: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
2. W konkursie mogą wziąć udział katecheci uczący w szkołach ponadgimnazjalnych.
3. Każdy katecheta może nadesłać jeden scenariusz lekcji biblijnej.
4. Konspekt powinien zawierać:: temat, cele, dokładny opis przebiegu lekcji, pomoce dydaktyczne, formy pracy, metody pracy, uwagi o realizacji lekcji.
5. Oceny nadsyłanych prac dokonuje jury powołane przez organizatorów Konkursu.
6. Prace opatrzone informacją o katechecie ( imię i nazwisko, adres, nazwa i adres szkoły, w której uczy) należy nadsyłać do 10 września 2010 ( decyduje data stempla pocztowego) pocztą pod adresem: Sekretariat XIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin.
7. Nazwiska laureatów zostaną podane 21 września podczas ogólnopolskiego spotkania w Warszawie katechetów przygotowujących młodzież do Konkursu Wiedzy Biblijnej.
8. Wręczenie nagród nastąpi podczas ogólnopolskiego spotkania katechetów w Warszawie. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród.
9. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.
10. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.
11. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym (np. word).
12. Nadesłana praca musi być wydrukowana wraz z dołączonym nośnikiem wersji elektronicznej (CD, dyskietka).
13.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

 

Pobierz informację o konkursie w wersji PDF - do druku na kartce A4

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl