Dzieło Biblijne

Podyplomowe Studia Biblijne 2010/2011

Email Drukuj

 

 

Podyplomowe Studia Biblijne
na Papieskim Wydziale Teologicznym
we Wrocławiu


Oferta na rok akademicki 2010/2011

 

 

W roku 2006 na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu powstały Podyplomowe Studia Biblijne. Podstawowym celem studiów jest formacja biblijna osób świeckich, które ukończyły już studia wyższe, a także studentów na ostatnich dwóch latach studiów. Podyplomowe Studia Biblijne nie tylko prowadzą do pogłębienia wiedzy na temat Pisma Świętego, archeologii, geografii i historii biblijnej oraz języków biblijnych, ale także przygotowują do prowadzenia grup i kręgów biblijnych w różnych ośrodkach formacyjnych.
 

 

Studia trwają cztery semestry, co drugą sobotę, zgodnie z wyznaczonym planem. Zajęcia kursoryczne, wykłady monograficzne i ćwiczenia odbywać się będą w salach Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Nauka na PSB jest odpłatna (600 zł za semestr, możliwość zapłaty w ratach; wpisowe: 50 zł). Studenci otrzymują indeks PSB, mogąc korzystać z bazy naukowo-dydaktycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Biblijnych.
Podyplomowe Studia Biblijne dają następujące uprawnienia: katecheci i nauczyciele kończący PSB mogą dołączyć dyplom do akt, starając się o awans zawodowy; dyplom PSB upoważnia do prowadzenia grup i spotkań biblijnych w ramach pracy grup modlitewno-formacyjnych. 
Wymagane dokumenty związane z przyjęciem na studia: podanie o przyjęcie, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów, 3 fotografie, ksero dowodu osobistego, opinia duszpasterza. Szczegółowe informacje w Dziekanacie Studiów Podyplomowych PWT, ul. Katedralna 9 (czynne: wtorek, czwartek, piątek w godz. 14.00-16.00; sobota godz. 9.45-11.30 i 13.00-16.00 – do czerwca włącznie. W miesiącach wakacyjnych godziny otwarcia ulegają zmianie), tel. 071 3271200, wew. 32. Można kontaktować się drogą mailową: mrosik(AT)pnet.pl
1. Podyplomowe Studia Biblijne dają następujące uprawnienia:
a. katecheci i nauczyciele kończący PSB mogą dołączyć dyplom do akt, starając się o awans zawodowy;
b. dyplom PSB upoważnia do prowadzenia grup i spotkań biblijnych w ramach pracy grup modlitewno-formacyjnych.
2. Zaliczenie poszczególnych semestrów odbywa się poprzez złożenie odpowiednich egzaminów i zdobyciu zaliczeń. Wymaga się także złożenia pracy dyplomowej (ok. 25 stron), która będzie zaakceptowana przez Promotora; PSB nie przewidują natomiast obrony tej pracy.
3. Wykłady prowadzone są przez pracowników Papieskiego Wydział Teologicznego oraz zaproszonych wykładowców.
4. Lista zasadniczych wykładanych przedmiotów:
a. historia i geografia biblijna
b. archeologia biblijna
c. język grecki i hebrajski
d. egzegeza ksiąg Starego i Nowego Testamentu
e. powstawanie ksiąg Pisma Świętego i kanon biblijny
f. Biblia w liturgii
g. Biblia a duchowość
h. animacja grup biblijnych
i. teologia biblijna

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl