Dzieło Biblijne

Niedziela Biblijna

Email Drukuj
Biblia.jpgNiedziela Biblijna 18. 04. 2010 r.

 Znajomość Pisma Świętego
prowadzi do Jezusa !

 
Smutek i powaga, nastrój modlitewny i skupienie ogarnia wszystkich Polaków w tych dniach. 
Niedziela Biblijna i następujący po niej Tydzień Biblijny nie zakłócają tej powagi i żałoby. Wręcz przeciwnie, skupienie nad Biblią, modlitwy tekstami natchnionymi dają siłę, wiarę i nadzieję. Pociechę i przekonanie, że Chrystus jest silniejszy od śmierci czerpiemy ze Słowa Bożego.
Kościół katolicki w Polsce będzie obchodził w dniach 18 IV - 24 IV 2010 r. Drugi Tydzień Biblijny. Jego inicjatorem jest Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Natomiast w Archidiecezji Wrocławskiej Niedzielę Biblijną obchodzimy po raz piąty.
Hasłem przewodnim pochylania się nad Biblią w tych dniach będzie:

 
Patrzmy na Jezusa - miłosiernego i wiarygodnego Arcykapłana”

 
Hasło jednoznacznie nawiązuje do ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Kapłaństwa, który ma nam pomóc w refleksji i zadumie nad tajemnicą kapłaństwa.

 
Chrystus Zmartwychwstały we wszystkich tekstach ewangelicznych powołuje się na „spełnienie Pism”. Smutnym i zrezygnowanym uczniom idącym do Emaus Jezus tłumaczy: „o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24,25-27). W interpretacji Jezusa Mojżesz, Prorocy i Pisma zapowiadali Mesjasza i zbawienie. A kiedy ukazał się wszystkim apostołom, znowu powołuje się na Pisma: „to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma” (Łk 24,44-45). Jezus oświecił ich umysły, dopiero wtedy uczniowie byli w stanie zrozumieć Pisma.
Pisma, które współcześni Jezusowi uważali za święte, świadczą o Jezusie: „badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo” (J 5,39) – mówi Jezus do Żydów. Tak samo czynią Piotr i apostołowie, tak samo św. Paweł – głosząc Chrystusa i uzasadniając Jego mesjańskie posłannictwo zbawcze, powołują się na Pisma.
Sami apostołowie i pierwsi słuchacze ich głoszenia znali Pismo, a jednak wymagało ono wyjaśnienia, wymagało interpretacji. Tak jest po dzień dzisiejszy, Pismo Święte ciągle wymaga wyjaśnienia i komentarza.
Znajomość Pisma Świętego zatem prowadzi do wiary w Jezusa, prowadzi do znajomości samego Jezusa. Pismo Święte głoszone w Kościele jest głoszeniem Chrystusa, a w kontekście przytoczonych słów Ewangelii, jest głoszeniem Chrystusa Zmartwychwstałego! Konieczna dla nas jest zatem znajomość Pisma Świętego. Konieczne jest ciągłe pogłębianie tej znajomości, zgłębianie treści, budowanie duchowości biblijnej. Znajomość Biblii jest podstawą naszej wiary, jest istotna dla znajomości samego Chrystusa.
Niedziela Biblijna, którą będziemy obchodzić w polskim Kościele już po raz drugi, jest doskonałą okazją do tego, aby zwrócić uwagę na ważność Słowa Bożego, aby ożywić zainteresowanie Biblią.
Jest oczywiste, że czytać i rozważać Biblię należy nie tylko w Niedzielę Biblijną, względnie w Tygodniu Biblijnym. Niedziela i Tydzień Biblijny, obchodzony wspólnie z całym polskim Kościołem, z jednoczesną uroczystą celebracją Słowa Bożego w naszych kościołach, ma na celu zachęcić nas przede wszystkim do czytania, do dyskutowania i rozważania tematyki Biblijnej w naszych rodzinach, w naszych domach.
To Słowo Boże chcemy przyjąć do naszego życia. Przyjąć, to znaczy najpierw czytać, zrozumieć, uwierzyć, a potem żyć według niego.
W parafiach i kościołach będą odbywały się stosowne nabożeństwa, spotkania, celebracje, „Kręgi Biblijne”, czasem wykłady względnie rozważanie Lectio divina w samą Niedzielę Biblijną lub w Tygodniu Biblijnym.

 
We Wrocławiu jest wiele możliwości aby uczestniczyć w Tygodniu Biblijnym.
Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Maciejówka” (w kościele św. Macieja u zbiegu ul. Szewskiej i pl. Bankiera) zaprasza codziennie od poniedziałku do czwartku na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 12.00 do 19.00. W Tygodniu Biblijnym w ramach tej adoracji od godz. 15.15 do 17.00 zaprasza na rozważanie Słowa Bożego.

 
W poniedziałek 19.04.2010 od godz. 19.00 do 21.00 „Uczta biblijna”, czyli nabożeństwo i czytanie całej Ewangelii wg. św. Łukasza z wprowadzeniem do tej Ewangelii. Do kościoła św. Antoniego przy al. Kasprowicza na Karłowicach zaprasza Duszpasterstwo Akademickie „Antoni”.

 
Z racji Tygodnia Biblijnego, w poniedziałek 19.04.2010 o godz. 20.00 w kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy pl. Grunwaldzkim 3 (Księża Salezjanie) będzie miała miejsce celebracja liturgiczna: „Biblijna droga powołanych”.
Spotkania biblijne (aktualnie jest to systematyczna lektura listu do Rzymian w charakterze otwartego wykładu), mają miejsce co tydzień we wtorki o godz. 20.00 przy pl. Grunwaldzkim 3 (w budynku inspektoratu).

 
Duszpasterstwo Akademickie prowadzone przez Księży Jezuitów przy ul. Stysia zaprasza na nieszpory z adoracją Pisma Świętego w czwartek 22.04.2010 na godz. 19.00.

 
W czwartek 22.04.2010 Duszpasterstwo Akademickie „Porcjunkula” przy ul. Kruczej 58 zaprasza na godz. 18.30 (po Mszy św.) na Nabożeństwo Słowa Bożego zorganizowane z okazji Tygodnia Biblijnego.

 
Moderator Dzieła Biblijnego Archidiecezji Wrocławskiej o. Marian Bernard Arndt OFM

 

 

 

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl