Dzieło Biblijne

Biblijne serie wydawnictwa TUM

Email Drukuj
Biblijne serie wydawnictwa TUM

 

 
W naszej archidiecezji można się spotkać z różnymi formami intensywnego propagowania lektury Pisma Świętego. Należą do nich spotkania z cyklu Verbum cum musica, szkoły biblijne ( Podyplomowe Studia Biblijne i Szkoła języków biblijnych przy PWT we Wrocławiu), jak również wiele okazjonalnych wykładów i wystaw dostępnych dla każdego. Do tego dzieła włączają się również dwie serie naszego wydawnictwa TUM.
Pierwsza, starsza seria, Archeolog czyta Biblię, przedstawia czytelnikowi w atrakcyjny sposób aktualne odkrycia archeologiczne, demaskuje i wyjaśnia prasowe nowinki.
Druga seria to Bibliotheca Biblica, w której można znaleźć książki poświęcone teologii biblijnej, zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu. Wśród propozycji znajdują się monografie oraz pozycje poświęcone zagadnieniom literackim i historycznym związanym z Biblią.
Obojętnie obok tych książek przejść nie można, ponieważ w rzetelny i atrakcyjny sposób prowadzą do właściwego i coraz głębszego odczytywania stronic biblijnych, a zatem do spojrzenia w stronę Boga, nie według własnego wyobrażenia, lecz w prawdzie Objawienia.

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl