Dzieło Biblijne

Email Drukuj
Marian B. Arndt OFM
 
 
Archeologia biblijna na wystawie we Wrocławiu

 
Do końca stycznia 2010 będzie czynna wystawa na temat archeologii biblijnej w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.
Wystawa za pomocą licznych fotografii, planów i krótkich opisów ilustruje odkrycia niektórych miejsc związanych z Ewangelią lub szeroko rozumianą historią zbawienia.
Pretekstem do zorganizowania wystawy był jubileusz 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych – popularnie zwanych franciszkanami. Wśród różnorodnej działalności zakonu bracia pracują również w Ziemi Świętej i tam między innymi odkrywają historię biblijną, która nierozerwalnie łączy się z historią chrześcijaństwa. Badania te są prowadzone w ramach wyższej uczelni zakonu Studium Biblicum Franciscanum. Dlatego wystawa została nazwana „Franciszkanie w kraju Biblii”.
Ukazuje ona osiągnięcia braci na polu istotnym dla znajomości Pisma Świętego oraz historii i geografii biblijnej. Część ekspozycji przedstawia sposoby przekazywania tekstu, stąd udostępniono rękopisy. Kolejny temat to wykopaliska archeologiczne.
Najbardziej znane prace i projekty badawcze profesorów jerozolimskiego Studium są przedstawione na planszach. Bardzo interesująca jest też dokumentacja fotograficzna tych przedsięwzięć.
Możemy tu także zobaczyć eksponaty dotyczące życia codziennego na obszarach objętych wykopaliskami, pokazujące sposób datowania znalezisk archeologicznych. Chodzi tu głównie o naczynia ceramiczne. Równie ciekawe są lampki oliwne pochodzące z różnych epok.
Wystawa będzie czynna do końca stycznia 2010. Mieści się w Muzeum Archidiecezjalnym przy pl. Katedralnym we Wrocławiu. Otwarta jest codziennie oprócz poniedziałków (również w niedziele) od godz. 9.00-15.00. Wystawę zorganizowała Prowincja św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. 
Znajdą tu coś ciekawego nie tylko ci, którzy są bezpośrednio zainteresowani Biblią, ale również osoby zajmujące się historią Kościoła, historią liturgii, architekturą i dziejami Ziemi Świętej.

 

Informacje również tutaj:

 

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl