Dzieło Biblijne

VII Triennale Sztuki Sacrum Dom - droga istnienia

Email Drukuj

 

 

Patronat honorowy:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bogdan Zdrojewski

 

Prezydent Miasta Częstochowy

Tadeusz Wrona

 

Starosta Okręgu Bodeński w Niemczech
Lothar Wölfle

 

Rada Programowa:

dr Katarzyna Barańska –Uniwersytet Jagielloński

Danuta Benedyktowicz – Instytut Sztuki PAN, redakcja kwartalnika „Konteksty”

dr Zbigniew Benedyktowicz – redaktor naczelny kwartalnika „Konteksty”, Uniwersytet Warszawski

prof. Renata Rogozińska – Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

prof. Jacek Waltoś –Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Czesław Tarczyński – dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

Barbara Major – Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Joanna Matyja – Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

 

Założenia programowe:

 

Triennale Sztuki Sacrum organizowane jest od 1991 roku, każdorazowo pod patronatem Ministra Kultury. To najważniejsza impreza kulturalna Galerii i jedna
z ważniejszych w Częstochowie, znana i poważana w Polsce, prezentowana zagranicą.  Od kilku lat ma charakter interdyscyplinarny – razem z wystawami plastycznymi odbywają się spektakle teatrów alternatywnych (m.in. Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, Sceny Plastycznej KUL, spektakle plenerowe Andrzeja Szarka), koncerty muzyczne, realizowany jest program filmowy, konwersatoria, a efektem Triennale są wydawnictwa artystyczne oraz publikacje książkowe.

 

Triennale Sztuki Sacrum jest  poszukiwaniem, poprzez dzieła różnych dziedzin sztuki, odpowiedzi na pytania o doświadczenia człowieka współczesnego. Każda edycja Triennale ma swoje hasło programowe - do tej pory były to m.in. Muzeum wyobraźni, Ku cywilizacji życia, Sztuka wobec zła. Siódma edycja Triennale Sztuki Sacrum odbywa się pod hasłem Dom – droga istnienia i powstała w oparciu o projekt antropologiczny pod tym samym tytułem i o tezy zawarte w książce Danuty Benedyktowicz  i Zbigniewa Benedyktowicza Dom w tradycji ludowej. Triennale sięga do źródeł wyobraźni symbolicznej związanej
z pojęciem domu. Triennale postawić ma pytania o doświadczenie  domu w sztuce  Polski
i Europy, sięgać do zasobów historycznej i współczesnej kultury. Opowiadać
o doświadczeniu budowania i zamieszkiwania w odniesieniu do szerszego europejskiego
i światowego, a także współczesnego kontekstu (miasto - cywilizacja współczesna; doświadczenie domu i zamieszkiwania dzisiaj). Idąc tropem współczesnej refleksji antropologicznej  (Martin Heidegger, Mircea Eliade, Gaston Bachelard,  Gerald  van  der Leeuw) – chcemy spojrzeć na dom przede wszystkim od strony jego funkcji symbolicznej. Interesować nas będzie dom  jako fundamentalna struktura wyobraźni ludzkiej, przestrzeń  pełna znaczeń, święta; dom jako obszar pamięci, struktura mityczna organizująca obraz
i przeżycie egzystencjalne  świata. 

Zakres pojęciowy domu - obejmuje także kwestie bezdomności: domu zredukowanego, domu odebranego, domu w podróży, domu odtwarzanego – wygnanie i tułaczka wyrażone językiem sztuki.

 

 

VII Triennale Sztuki  Sacrum Dom – droga istnienia jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Rozpocznie się w 23 października 2009 roku i trwać będzie do 27 czerwca 2010 roku.

 

W ramach projektu pokazane zostaną cztery wystawy:

Dom – droga istnienia
23 października 2009 – 14 lutego 2010
Dom zredukowany, dom bezdomny  - dom w sztuce współczesnej – 6 marca – 16 maja 2010
Dom na fotografii
29 maja – 27 czerwca 2010

Wystawa Wojciecha Prażmowskiego
29 maja – 27 czerwca 2010

 

Konkurs dla artystów wraz z wystawą pokonkursową Dom w sztuce młodych
6 marca – 16 maja 2010

 

Konferencja  naukowa Dom - droga istnienia

4 – 6 lutego 2010

podejmująca także wyżej wymienione wątki tematyczne zaprezentowane na wystawie

 

Ścieżka edukacyjna z zakresu rozumienia i odbioru dzieła sztuki współczesnej: konferencja metodyczna pt. Widzenie dzieła sztuki

7 – 9 kwietnia 2010

 

Odbędzie się również przegląd filmów wraz z premierą filmu dokumentalnego pt. Dom
w tradycji śląskiej
  w reż. Wojciecha Majewskiego.

Film prezentował będzie wybrane zagadnienia tematu, wskazując na panującą tradycję
i zachodzące przemiany i zostanie zrealizowany specjalnie w ramach projektu.

                                                

 

Konferencja

 

Dom – droga istnienia

 

 

W imieniu Rady Programowej VII Triennale Sztuki Sacrum Dom –  droga istnienia  organizowanym w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się  w dniach  4-6 lutego [czwartek, piątek, sobota] 2010 roku w Częstochowie.

 

Konferencja pt. Dom - droga istnienia ma objąć swoją refleksją motyw domu w kulturze, sztuce, literaturze, filmie, poezji, filozofii.

W swoim zamierzeniu Triennale Sztuki Sacrum pragnie sięgnąć do źródeł wyobraźni symbolicznej związanej z pojęciem domu.

Triennale (i planowana konferencja) postawić ma pytania o doświadczenie  domu w sztuce  Polski i Europy, sięgać do zasobów historycznej i współczesnej kultury. Opowiadać o doświadczeniu budowania i zamieszkiwania w odniesieniu do szerszego europejskiego i światowego, a także współczesnego kontekstu (miasto - cywilizacja współczesna; doświadczenie domu i zamieszkiwania dzisiaj, „człowiek przy rzeczach” - przedmioty).

Interesować nas będzie dom jako fundamentalna struktura wyobraźni ludzkiej, przestrzeń  pełna znaczeń, święta; dom jako obszar pamięci, struktura mityczna organizująca obraz i przeżycie egzystencjalne  świata, także dom- pracownia artysty.  

Zakres pojęciowy domu - obejmuje także kwestie bezdomności: domu zredukowanego, domu odebranego, domu w podróży, domu odtwarzanego – wygnanie i tułaczka wyrażone językiem sztuki itp. 

Uczestnikom – autorom referatów organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży i pobytu (hotel) oraz honorarium za wygłoszony referat w wysokości 1100 zł. Planujemy wydanie tekstów i dokumentacji konferencji, które najprawdopodobniej ukażą się w numerze 2 kwartalnika „Konteksty” za rok 2010 (oferowane honorarium nie obejmuje odrębnego wynagrodzenia za publikację, stanowić będzie jednocześnie honorarium za publikację).

W związku z planowaną publikacją po konferencyjną będziemy się przypominać Państwu  na początku jesieni (we wrześniu) z prośbą o uściślenie i sformułowanie wybranego przez Państwa tematu referatu, a ze względu na terminy przygotowania publikacji oczekiwać będziemy nadesłania tekstów referatów do 15 – 20 stycznia 2010 roku.

Jeszcze raz gorąco zapraszamy Państwa do zgłoszenia się i wzięcia udziału w tym spotkaniu i uświetnienia swoją refleksją zamierzeń i celów postawionych  w programie VII Triennale  Sztuki Sacrum (w drugim załączniku zamieszczamy informacje o pełnym programie wystaw i wydarzeń związanych z tym projektem).  Autorów (referatów, wystąpień, tekstów) zachęcamy do pełnej swobody wyboru, zgodnie z ich zainteresowaniami, badaniami, temperamentem, tematu swojego wystąpienia. Zależy nam na Państwa odzewie na  hasło: DOM, Dom – droga istnienia . I gorąco liczymy na Państwa udział w tym spotkaniu i przedsięwzięciu.

Z poważaniem

Danuta Benedyktowicz

Zbigniew Benedyktowicz

[ członkowie Rady Programowej i redaktorzy kwartalnika „KONTEKSTY”, Instytut sztuki PAN]

 

 

 

Galeria Sztuki w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, 42-200 Częstochowa

tel. (0-34) 324-60-57, www.galeria.czest.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl