Dzieło Biblijne

Email Drukuj

Szkoła języków biblijnych

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, napisał św. Hieronim. Sam Chrystusa poznawał przez lekturę słowa Bożego. By było to poznanie jak najgłębsze, studiował również języki biblijne, co też pozwoliło mu na przetłumaczenie Biblii na język łaciński (Wulgata). Dzięki temu Chrystus w swym słowie mógł dotrzeć do szerszego grona ludzi.

            Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu wychodzi z ofertą  Szkoły języków biblijnych do tych, którzy pragną głębiej poznawać Chrystusa przez  Pismo Święte. Szczegóły podane są na http://www.pwt.wroc.pl/?id=3&idp=3&idpp=5&lang=_pl

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl