Dzieło Biblijne

II Niedziela Wielkanocna B

Email Drukuj

II NIEDZIELA WIELKANOCNA B

(Dz 4,32-35; 1 J5,1-6; J20,19-31) 

Myślą przewodnią liturgii Słowa Bożego II Niedzieli Wielkanocnej jest WIARA.

W I czytaniu z Dziejów Apostolskich znajdujemy opis życia pierwotnej gminy chrześcijańskiej, która kierując się żywą WIARĄ ufnie podążała drogą ideałów wyznaczonych przez Jezusa tworząc wspólnotę, którą ożywiał „jeden duch i jedno serce”.

W II czytaniu z 1 Listu św. Jana Apostoła dowiadujemy się, że jeżeli jesteśmy prawdziwymi dziećmi Boga to nie wystarczy nam sama WIARA w Jezusa - chociaż i ona jest potrzebna - ale musimy również gorliwie wypełniać Jego przykazania.

W Ewangelii według św. Jana czytamy o tym jak Zmartwychwstały Jezus objawił się przestraszonym apostołom zamkniętym w Wieczerniku i tchnął na nich Ducha św. dając im władzę odpuszczania grzechów. Stajemy się również świadkami pierwszego - Tomaszowego wyznania WIARY słowami „Pan mój i Bóg mój”.

Jezus stwierdzając, że „błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli” przypomina nam o blasku WIARY czystej nie potrzebującej cudów. Chrystus objawia się jako żywy
i prawdziwy Mesjasz. Zostawia nam Siebie w sakramentach, które zawsze są udzielane za pośrednictwem wspólnoty - Kościoła. Tak wypełnia się tajemniczy plan Boga, który nigdy nie zostawia nas samych: musimy tylko otworzyć oczy na znaki Jego obecności, a wtedy na pewno z głęboką WIARĄ zawołamy za świętym Tomaszem „Pan mój o Bóg mój”.

Kl. Mateusz Ciesielski

MWSD we Wrocławiu

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl