Dzieło Biblijne

Email Drukuj

 

ROK BIBLIJNY W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

SUGESTIE DUSZPASTERSKIE JAKO REALIZACJA

OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO

WE WSPÓLNOCIE Z BOGIEM”

 

 

MOTTO: „ABY SŁOWO BOŻE STAŁO SIĘ DLA NAS ŻYWE - SKUTECZNE - PRZENIKAJĄCE”

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU BIBLIJNEGO

– I Niedziela Adwentu 2010 r.

 

Uroczysta Inauguracja LECTIO CONTINUA

w Archidiecezji – Katedra

– 09.01.2011 r. – Niedziela Chrztu Pańskiego.

 

ZAKOŃCZENIE ROKU BIBLIJNEGO

– Uroczystość Chrystusa Króla – 2011 r.

 

 

 

Sugestie duszpasterskie - pobierz wersję drukowalną PDF

 

1. Ciągła lektura Pisma Świętego w całej Archidiecezji.

2. Czytanie Pisma Świętego w niedziele przed Mszą św. (10 - 15 minut).

3. Tydzień Biblijny w Dekanatach - Pobierz terminarz (PDF) 

4. Czytanie o stałych porach Pisma Świętego w „Radio Rodzina”.

5. Wyeksponowanie Pisma Świętego na naczelnym miejscu w świątyniach parafialnych przez cały rok.

6. Rozbudzać zainteresowanie Pismem Świętym i potrzebę jego czytania.

7. Rozmowa podczas wizyty duszpasterskiej – kolędy – nawiązująca do Pisma Świętego.

8. „Biblia dla dzieci” – otrzymują dzieci przystępujące do I Komunii św.

9. Uroczyste wnoszenie Ewangeliarza na głównej Mszy św. w niedziele i w uroczystości.

10. Troska duszpasterska o dobrych lektorów.

11. Ustawienie ambonki do czytania Słowa Bożego podczas Liturgii Słowa w każdym kościele parafialnym i filialnym w Archidiecezji.

12. Tworzenie „Kręgów biblijnych” w parafiach.

13. „Lectio divina” w parafiach.

14. Katechezy biblijne dla dorosłych.

15. Organizowanie raz w miesiącu „Nabożeństw Biblijnych”; „Godzin Biblijnych”.

16. Pismo Święte w każdej rodzinie – szczególna promocja Pisma Świętego.

17. PEREGRYNACJA PISMA ŚWIĘTEGO w rodzinach każdej parafii.

18. Popularyzowanie czytania Pisma Świętego w rodzinach – rodzinny kwadrans z Biblią.

19. Konkurs biblijny w Archidiecezji – drogą eliminacji na poziomie szkolnym, dekanalnym i centralnym.

20. Gazetki o tematyce biblijnej.

21. Ekspozycja Biblii w tłumaczeniach na języki świata – Muzeum Archidiecezjalne.

22. Audycje biblijne w Radio Rodzina.

23. Felietony biblijne w każdym numerze edycji wrocławskiej ‘Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.

24. „Kapłan Sługa Słowa Bożego” – sesja naukowa w ramach stałej formacji kapłańskiej, zorganizowana przez katedrę duchowości na PWT.

25. Sesja naukowa na PWT na kanwie Adhortacji Posynodalnej poświęconej Pismu Świętemu.

26. „Wieczory Tumskie” i „Verbum cum musica” z tematami biblijnymi.

27. „Noc Kościołów” tematycznie związana z Biblią.

28. Archidiecezjalna Pielgrzymka do Ziemi Świętej – 14 – 24 luty 2011r.

 

 

Wskazania duszpasterskie do sugestii związanych z Rokiem Biblijnym

w Archidiecezji Wrocławskiej

Pobierz wersję drukowalną PDFInspirujące są słowa O. Jozo Zovko dotyczące wartości i sensu Słowa Bożego: „Słowo Boże jest zawsze żywe, stwórcze, wszechmocne i kiedy jest zamknięte w księdze, to jest ono niczym więzień izolowany, porzucony, odrzucony. Zadaniem Bożego Słowa jest, aby być z człowiekiem i w człowieku, w tabernakulum ludzkiego serca, w życiu każdego człowieka. Ono tworzy człowieka, wychowuje, błogosławi go i wypełnia pokojem”. Czyż nie jest to lapidarny komentarz do motta Roku Biblijnego: Aby Słowo Boże było dla nas żywe - skuteczne - przenikające. Chcemy w Roku Biblijnym spotkać się ze Słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym częściej niż dotychczas i uwolnić je na różne sposoby, by nie było tylko „zamknięte w Księdze”. Uwolnić je przede wszystkim poprzez jego czytanie, medytacje i praktyczne wdrażanie w życie. Chcemy w życiu codziennym znaleźć czas, aby dać Bogu okazję, by do nas przemawiał: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha (1Sm 3,9). Chcemy, aby Pismo Święte stawało się kreatywnym i pełnym łaski, niech daje czytającemu życie. Niech przez czytanie Pisma Świętego Słowo Boże zasiewa się w głębi serca, w głębi duszy, kiełkuje, rośnie i przynosi owoce łaski.

Dlatego w naszej Archidiecezji podejmujemy w nowym roku duszpasterskim 2010/2011 program biblijny. Próbujemy zagospodarować przestrzeń Roku Biblijnego w wieloraki sposób. Sugestie duszpasterskie wydają się wyczerpywać zamierzony cel pastoralny. Niektóre z nich są jasne i nie wymagają komentarza np. wyeksponowanie Pisma Świętego na naczelnym miejscu w świątyniach parafialnych przez cały rok, rozmowa podczas kolędy nawiązująca do Roku Biblijnego, troska o dobrych lektorów, tworzenie „Kręgów Biblijnych” w Parafiach, czy katechezy biblijne dla dorosłych. Inne sugestie pastoralne również są „czytelne”. Chodzi o rozbudzanie zainteresowania wśród wiernych Pismem Świętym, jego promocję i potrzebę jego czytania. Ma temu służyć „maraton Biblijny”, czyli ciągła lektura Pisma Świętego w całej Archidiecezji. Wprowadzimy zatem w Roku Biblijnym czytanie Pisma Świętego w niedziele przed Mszą św. (10-15 minut), przynajmniej przed Sumą. W związku z tym należy przygotować wiernych do takiej formy spotkania się ze Słowem Bożym. Uroczysta inauguracja „lectio continua” w Archidiecezji nastąpi w Niedzielę Chrztu Pańskiego, w Archikatedrze Wrocławskiej. Inną formą zachęty do spotkania z Pismem Świętym będą Dekanalne Tygodnie Biblijne. Sposób zagospodarowania tych Tygodni Biblijnych określi Ksiądz Dziekan z księżmi kondekanalnymi i katechetami. Będzie to szczególny czas mobilizacji wszystkich możliwych środków i środowisk do promowania Pisma Świętego w parafiach danego dekanatu.

 Jednym z głównych celów duszpasterskich Roku Biblijnego jest popularyzowanie czytania Pisma Świętego w rodzinach. Roman Brandstaetter, zakochany w Biblii, przedstawia Pismo Święte  jako Księgę rodzinną pisząc o niej miedzy innymi tak: Biblia jest dla mnie również księga wspomnień o moim rodzie. Wszystkie występujące w niej postacie mają twarz moich przodków i krewnych. Aby Pismo Święte znalazło właściwe miejsce w rodzinie katolickiej, proponujemy PEREGRYNCJĘ PISMA ŚWIĘTEGO W RODZINACH PARAFII. Okazała Księga, wędrować będzie do rodzin pragnących w ten sposób zaprosić Boga w Jego Słowie do siebie. Uroczyste przekazanie Biblii poszczególnym rodzinom po Mszy św. ze specjalnym błogosławieństwem. Czas obecności Księgi Pisma Świętego w rodzinie określa Ksiądz Proboszcz np. doba, trzy dni, czy tydzień. Rodzina przyjmująca Księgę umieszcza ją na godnym miejscu w swoim domu lub mieszkaniu zapalając na czas czytania umieszczone obok świece. Każde rodzinne czytanie Pisma Świętego niech poprzedzi wspólna modlitwa.

W duchowym przeżywaniu tego wyjątkowego wydarzenia może wiernym pomóc wyznanie św. Augustyna, który pisze: Niech Twoje Pismo Święte będzie moją czystą rozkoszą. Niech się nie pomylę w jego interpretacji (...) racz mi udzielić trochę czasu na rozmyślanie o tajemnicach Twojego Prawa. Nie zamykaj wrót Prawa przed tymi, którzy do nich pukają. Daj mi to co kocham. Głos Twój jest moją radością. Niech jako Twoje rozpoznam wszystko, co w Twoich Księgach znajdę. (Wyznania 11,2).

 Chciałbym życzyć wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym świeckim, dzieciom, młodzieży i dorosłym naszej Archidiecezji, aby aktywne uczestnictwo w Roku Biblijnym owocowało większą zażyłością z Dawcą Słowa i z samym Słowem. Za św. Hieronimem, wielkim miłośnikiem Pisma Świętego życzę też: Niech wszystko co czytamy w księgach świętych, jaśnieje i promienieje już samą szatą zewnętrzną, lecz gdy się dotrze do właściwej treści – wprost olśniewa.

 

 

Ks. Marian Biskup

Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterskich

 

 

 

 

 

 

 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl