Dzieło Biblijne

Ks. Rajmund Pietkiewicz

PWT, Wrocław

„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga” (Mdr 3,1)

Idea odpłaty a zmartwychwstanie i życie wieczne w Starym Testamencie

 

Biblia jest księgą, która zawiera Boże Objawienie, czyli to, co sam Bóg zechciał ujawnić o sobie oraz o swoich odwiecznych zamiarach dotyczących zbawienia ludzi (KO 6). Mylilibyśmy się jednak, gdybyśmy w pojedynczych wersetach, a nawet w wybranych dłuższych tekstach chcieli znaleźć całą prawdę o Bogu, świecie, człowieku oraz ich relacjach. Biblia jest dziełem Bosko-ludzkim, owocem dialogu prowadzonego między Stwórcą a stworzeniem. Bóg nie od razu objawił człowiekowi pełnię prawdy. Możemy znaleźć w Piśmie Świętym pytania, spory toczone z Bogiem, różne próby odpowiedzi na trudne problemy egzystencjalne, ich weryfikację, korekty, dopowiedzenia. Biblia to świadectwo dialogu między Bogiem a człowiekiem – objawiona prawda jest jego ostatecznym rezultatem. Dopiero święte teksty czytane w kontekście całego Pisma Świętego odsłaniają przed nami to, co Bóg objawił. Podejmując więc wysiłek odkrywania prawdy musimy zdecydować się na czasami długą i trudną podróż poprzez biblijne księgi, które medytowane razem, w ich kontekście historycznym i literackim odsłaniają pełnię prawdy. Chodzi tu więc o takie studium świętych tekstów, które uszanuje jedność Biblii oraz ewolucyjny charakter zawartego w niej objawienia (por. KO 12. 15).

Więcej…
 

Sławomir Zatwardnicki

 

Kościół oczami świeckich (pół żartem, całkiem serio) 

 

Położnicza lektura Biblii 

 

Ponoć gdzieś są kobiety, które rodzą bezboleśnie. I jeśli doświadczają smutku przedporodowego, to już po wszystkim ogarnia je przede wszystkim radość, a nie depresja poporodowa. Ponoć są takie. Ja ich nie spotkałem, ale może ewangelista – tak, skoro porównuje smutne oczekiwanie na Paruzję i radość z powtórnego przyjścia Pana do stanu okołoporodowego: „Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat” (J 16,21). Ilekroć dane mi było – a raczej zadane – być przy porodzie (do tej pory razy trzy), nie mogłem opędzić się od porównań rodzącej żony do Ukrzyżowanego. Raz nawet wyraziłem to publicznie, ale dostałem szturchańca od reprezentantki płci pięknej, że zamiast zachęcać do pięknego macierzyństwa – straszę. Ponoć.

Więcej…
 

Ks. Rajmund Pietkiewicz

PWT Wrocław

Czy Kościół katolicki zabraniał czytania Biblii?

We współczesnych mediach można czasami znaleźć doniesienia, jakoby w przeszłości Kościół katolicki zabraniał swoim wiernym czytania Pisma Świętego. Jako przykład niech posłuży kilka wypowiedzi odnalezionych w Internecie.

„W średniowieczu ponoć Kościół karał śmiercią tych, którzy studiowali tajniki Biblii, a którzy to nie byli duchownymi. Ponadto w Biblii jest dużo wersów, które przeczą idei Kościoła. Czy jest związek między tymi dwiema sprawami, jak sądzicie?”[1].

„VI wiek n.e. – papież św. Grzegorz I Wielki siłą schrystianizował Anglię, potępiał kształcenie wszystkich ludzi za wyjątkiem duchowieństwa, uważając to za głupotę i nikczemność. Osobom świeckim zabraniał czytania Pisma Świętego”[2].

„[…] swego czasu Kościół zabraniał czytania Biblii, bo jeszcze ktoś zrozumie z niej coś i okaże się, że np. Jezus mówił o czymś innym, niż słyszą z ambony. Nabożeństwo też było po łacinie… po co maluczcy mają coś wiedzieć…”[3].

Oczywiście tego typu poglądy stanowią przykład bezkrytycznego powtarzania obiegowych opinii, ale z drugiej strony zdradzają też poziom wiedzy i przekonania części naszego społeczeństwa, co uważam za wystarczający powód do krytycznej weryfikacji postawionego w tytule pytania: Czy rzeczywiście Kościół katolicki zabraniał czytania Biblii?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, odwołam się do tekstów źródłowych i ich opracowań naukowych, które zajmują się czytelnictwem Biblii oraz ściśle związanymi z nim zasadami edytorstwa biblijnego. Moje studium obejmuje okres do zamknięcia II Soboru Watykańskiego (1965), ponieważ co do jego nauczania nikt nie wysuwa zarzutu, że obejmuje ono zakaz czytania Biblii.

Więcej…
 

 26 marca 2012

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Iz 7,10-14   Hbr 10,4-10   Łk 1,26-38

ks. Ryszard Zawadzki

UCIELEŚNIENIE MIŁOŚCI 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1,28).

Zasłuchani w dobrą nowinę o Zwiastowaniu, niby tak dobrze nam znaną, a przecież niezmiennie świeżą i zachwycającą, czynimy naszymi własnymi słowa pozdrowienia anioła Gabriela skierowane do Maryi, jakby odmawiając wspólnie z nim ewangelijny i kontemplacyjny różaniec serca lub modlitwę Anioł Pański. I rozważamy w głębi duszy, razem z Niepokalaną, początek misterium naszego zbawienia.

Więcej…
 

Rekolekcje biblijne

Rekolekcje biblijne

„Nie złamie trzciny nadłamanej” – I pieśń Sługi Jahwe [Iz 41,1-9]

23-25 marca 2012 – Trzebnica


   Zapraszamy tych wszystkich, którzy pragną doświadczyć mocy Słowa Bożego i w Jego świetle odkrywać prawdziwy obraz siebie oraz nauczyć się patrzeć na siebie tak, jak patrzy na nas Bóg. To głębokie spotkanie prowadzi do przemiany serca i odkrywania na nowo Bożej Miłości.

   Nie ma bowiem ani takiej sytuacji, ani takiej historii, ani takiej mocy, która mogłaby nas od tej Miłości odłączyć.  [Rz8, 31-39]

Pracujemy metodą warsztatową. Badamy kontekst Słowa opierając się na tekstach: greckim i hebrajskim oraz komentarzach Ojców Kościoła. Jednocześnie szukamy odpowiedzi na pytanie: "Co Słowo Boże wnosi dziś do mojego życia?"

 Zapraszamy także rodziny - zapewniamy opiekę nad dziećmi podczas warsztatów. Prosimy, aby zabrać ze sobą Pismo Święte (Stary i Nowy Testament).


Prowadzą:
Bracia kapucyni: br. Jan Kania OFMCap, br. Aleksander Piątkowski OFMCap; Maria Nowak (Margola), Honorata Polak

Miejsce
Dom Pielgrzyma – o. Salwatorianie
Jana Pawła II
55-100 Trzebnica
http://www.trzebnica.sds.pl/jak-dojecha.html


Zapisy i kontakt:
Zapisy i bliższe informacje pod adresem mailowym 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Opłata: 150 zł z noclegiem i wyżywieniem

Ramowy Program Warsztatów Biblijnych

Więcej…
 

 Sławomir Zatwardnicki

Egzegeza zdrowieje od głowy

Benedykta XVI troska o interpretację Pisma Świętego

W licznych wystąpieniach – czy to oficjalnych papieskich, czy książkowych w imieniu własnym – Benedykt XVI zwraca uwagę na niebezpieczeństwo takiego badania Biblii, które ogranicza się do metody historyczno-krytycznej. Papież proponuje zastosowanie w egzegezie nieprzyjętych do tej pory wskazówek soborowych. Czy jednak o samą metodę tu chodzi, czy może – jak chciałby jeden z polskich biblistów, ks. Rafiński – o reanimację trupa biblistyki? Bo w gruncie rzeczy sprawa rozbija się może o wiarę (niewiarę) egzegetów, która leży u podstaw przyjętej metody.

Więcej…
 

Jezus Chrystus ? klucz do lektury Biblii

Biblijne zawiłości (24) 

Ks. Rajmund Pietkiewicz 

NR 46/2011, Wrocław

 

Jezus Chrystus – klucz do lektury Biblii 

Sens duchowy (typiczny) istnieje w Biblii dlatego, że między Starym a Nowym Testamentem zachodzi ścisły związek. Stary Testament jest zapowiedzią Nowego, a Nowy wypełnieniem Starego.

Przypomnijmy sobie opowiadanie o spotkaniu uczniów ze zmartwychwstałym Jezusem w drodze do Emaus (Łk 24,13-35). Nie poznają oni Jezusa. Idą z Nim drogą i słuchają, jak wyjaśnia im Stary Testament: „I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24,25-27).

Więcej…
 

Jaki Biblia ma sens?

Biblijne zawiłości (23) 

Ks. Rajmund Pietkiewicz

NR 44/2011, Wrocław

Jaki Biblia ma sens?

Postawione pytanie może brzmieć nieco prowokacyjnie i sugerować, że pytamy o to, czy Biblia w ogóle ma sens. Oczywiście, jako katolicy, wierzymy, że jest to księga, która nie tylko zawiera Boże objawienie i pouczenie w sprawach wiary i postępowania, ale również potrafi pomóc każdemu w odnalezieniu głębokiego sensu życia.

Więcej…
 
Więcej artykułów…

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135


Galeria

Galeria

Nowości


Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl