Dzieło Biblijne

Ks. Rajmund Pietkiewicz

PWT Wrocław 

Św. Paweł Apostoł – „nauczyciel narodów”

 

 Niniejszy dokument dostępny jest także w wersji PDF:
kliknij tutaj, aby pobrać plik

 

Wprowadzenie

 

Otwierając uroczyście Rok Świętego Pawła, Benedykt XVI w homilii podczas nieszporów w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie przypomniał całemu Kościołowi istotę Pawłowego powołania, o którym sam Apostoł napisał w Pierwszym Liście do Tymoteusza: „zostałem ustanowiony […] nauczycielem pogan w wierze i prawdzie” (2,7; por. 2 Tm 1,11)[1].

Wydobyty przez Papieża jeden z tytułów, którym określa siebie Apostoł: maestro delle genti („nauczyciel narodów” – gr. didaskalos ethn?n – lub jak chce polski przekład: „nauczyciel pogan”)[2], jest o tyle intrygujący, że sam Jezus w swoim nauczaniu zabraniał uczniom nazywać siebie Rabbi, bo jak mówił: „jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi” (Mt 23,8.10).

Więcej…
 

s. Joanna Michura RM

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

(Łk 1,57-66.80)

Dojrzewanie głosu
 

Zwątpienie odbiera głos. Człowiek milczy wobec spraw, które go przerastają. Gdy ktoś nie dowierza, staje w oczekiwaniu spraw zapowiedzianych, których nie chce przypuścić do siebie. Tutaj rozum ściga wiele myśli na raz, ich pęd jest zbyt szybki i nagły, by można przy którejś przystanąć.

Więcej…
 

Rodzinny biznes Boga

s. Bogusława Gajowska RM

Rodzinny biznes Boga.
Oferta wakacyjna

            Zbliża się czas wakacji i na pewno niejedna osoba będzie w tym czasie poszukiwała pracy. A wiadomo, że z tym zazwyczaj nie jest łatwo i to z różnych powodów. Nie tylko ogólny brak pracy stanowi tu trudność do pokonania, ale często są to również i nasze wygórowane oczekiwania ubrane w piękną szatkę lenistwa. Chętnie oczekujemy i przyjmujemy wynagrodzenie, gorzej z solidnością pracy. Wobec takich usposobień staje dziś Jezus ze swoją ofertą pracy, i to jak najbardziej wakacyjną. Staje przed nami jako Ojciec, podobnie jak rodzice oferujący swym pociechom wakacyjną pracę w rodzinnym bussinesie. Jednak, pomiędzy tymi ofertami jest diametralna różnica. Pracodawca, choćby i nawet rodzic, musi uwzględnić wszelkie przepisy prawne, zawrzeć umowy, płacić składki na ubezpieczenie itd. Podobnie i zatrudniony musi już wywiązać się z zawartej umowy i nie może sobie pozwolić na zabawę w „niechcemisia” (okazy ostatnio wyjątkowo popularne, można je spotkać najczęściej w przed komputerem bądź przed telewizorem z pilotem w ręku, na dyskotece, czy znudzonych z butelką piwa w ręku w pobliskim parku…). W pracy proponowanej przez Jezusa jest inaczej. Choć jest On pracodawcą, to umowa jest bardziej wiążąca dla Niego, niż dla pracownika. „Niechcemisie” nie są zwalniane ani karcone, składka ubezpieczeniowa nie jest dla Niego problemem, została zapłacona przy umowie spisanej przed ponad 2000 lat i nie wymaga ponawiania. Nie wymaga on od pracownika szczególnych zdolności, wykształcenie, wyglądu. Jego pracownikiem może być każdy i w każdej chwili.

Więcej…
 

ks. Ryszard Zawadzki

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Wj 24,3-8; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26

„TRANSFUZJA” BOŻEGO ŻYCIA

 

Sław, języku, tajemnicę Ciała i najdroższej Krwi,
którą, jako łask krynicę, wylał w czasie ziemskich dni
Ten, co Matkę miał Dziewicę, Król narodów, godzien czci.

 

Tajemnica Ciała i najdroższej Krwi Chrystusa, opiewana przez przytoczony wyżej we fragmencie hymn liturgiczny autorstwa św. Tomasza z Akwinu, stanowi centrum naszego przeżywania i celebrowania dzisiejszej uroczystości. Jest to tajemnica Najświętszego Sakramentu, Sakramentu podyktowanej miłością Obecności Emmanuela - Boga z nami.

Więcej…
 

Ks. Robert Szwabowicz

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

        Wszyscy mamy jeszcze zapewne przed oczami pięknie wystrojone na biało dzieci o uśmiechniętych twarzach, ustawione w równiutki szpaler przed wejściem do świątyni, czekające na kapłana, który wprowadzi je uroczyście do wnętrza, by tam po raz pierwszy mogły przyjąć Najświętsze Ciało Pana Jezusa pod postacią chleba. Po ich twarzach można rozpoznać, jak bardzo to dla nich ważna i przejmująca chwila…

            Rok później, podobne oczekiwanie: rocznica I Komunii, przypomnienie sobie tamtego ważnego momentu. Ksiądz na katechezie tłumaczy, jak ważne to było wydarzenie, i dlaczego warto je sobie rok później na nowo odświeżyć, przypomnieć. Ale skoro jest ono tak ważne, to dlaczego obchodzimy tylko pierwszą rocznicę przyjęcia do swojego serca Pana Jezusa?

            Kościół daje nam możliwość obchodzenia uroczyście kolejnych rocznic swojej I Komunii. Każdy z nas może do tego dnia powracać właśnie w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Bożego Ciała). Przecież w tym dniu, w którym szczególnie czcimy Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, nie sposób nie powrócić myślą do Wieczernika i do tej Eucharystii, w czasie której człowiek przyjął po raz pierwszy Chrystusa w kruszynie chleba. Nie sposób nie zapytać jak to się dzieje, że Stwórca ukrył się w małym białym chlebie? Dlaczego właśnie chleb i wino? Dlaczego Ciało i Krew? Liturgia słowa uroczystości pragnie pomóc nam w poszukiwaniu odpowiedzi.

Więcej…
 

Eucharystia

Malarskie spotkania z Biblią
Eucharystia

Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
        (J 20, 19-23)

Więcej…
 

            Tak sformułowany temat jest oczywiście niezwykle pojemny, domaga się więc pewnego uściślenia. W poniższej refleksji zatrzymamy się krótko nad zagadnieniem interpretacji Pisma Świętego w Kościele, ukazując wolność badań teologów (w tym wypadku biblistów), jednak w powiązaniu z działaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. O trudnościach w interpretacji Biblii dokument zatytułowany właśnie Interpretacja Pisma Świętego w Kościele stwierdza: „Problem interpretacji Pisma św. jest więc stary, ale to prawda, że przybiera on na rozmiarach z upływem czasu: dzisiaj, żeby dotrzeć do czynów i słów, które przedstawia Biblia, trzeba się cofnąć wstecz o dwadzieścia albo trzydzieści wieków, co pociąga za sobą konieczność pokonania wielu trudności. Z drugiej strony zaś sprawa komplikuje się w naszych czasach wskutek rozwoju wielu innych dziedzin ludzkiej wiedzy” (IPŚK, Wprowadzenie). Już sam tytuł dokumentu jest wymowny: stwierdza, że Pismo Święte winno być interpretowane w Kościele, nie poza nim. To ważne stwierdzenie stanowi początek naszych rozważań.

Więcej…
 
Więcej artykułów…

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135


Galeria

Galeria

Nowości


Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl