Dzieło Biblijne

Ewa Lidzbarska

Czy chcesz stać się zdrowym? Historia pewnego spotkania

Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego:

Więcej…
 

S. Joanna Michura RM

 

Wiara na uwięzi?

 

Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.

Każda z nich wiedziała dokąd idzie, znała cel swojej podróży: wszystkie były zaproszone na wielkie wesele. Wyszły razem. Każda miała swoją lampę i każda wzięła ją na drogę. Jednego nie wiedziały: jak długo przyjdzie im czekać na spotkanie.

Więcej…
 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Pwt 4,1-2.6-8 ; Jk 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23

 

ks. Ryszard Zawadzki

 

BÓG W JEZUSIE OFERUJE WIĘCEJ I WIĘCEJ TEŻ OCZEKUJE...

 

Odwiecznym dylematem człowieka jest konieczność nieustannego dokonywania wyboru między zakresem dostępnej mu wolności, a stopniem bezpieczeństwa, jakim się może cieszyć. Im więcej wolności, tym mniej bezpieczeństwa. I vice versa: rozszerzenie sfery bezpieczeństwa oznacza zarazem, i nieuchronnie pociąga za sobą, ograniczenie dostępnego obszaru wolności.

Więcej…
 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny (Łk 1,39-56)

S. Joanna Michura RM

Górska perspektywa

 Góry… - obraz miejsc trudno dostępnych, kryjących wiele pięknych i niebezpiecznych zakątków; miara pokory człowieka, oceny własnych kompetencji i niemożności. Do wyjścia w góry człowiek przygotowuje się przez właściwą ocenę i dostosowane ćwiczenie. Musi mieć też określony cel i wytyczoną trasę.

Więcej…
 

Przemienienie czy umocnienie?

Ks. Robert Szwabowicz

Święto Przemienienia Pańskiego
(Mk 9,2-10)

Przemienienie czy umocnienie?

 

            Przed wyruszeniem do Jerozolimy, gdzie dokonają się zbawcze wydarzenia, Pan Jezus przygotowuje swoich uczniów na to, co się stanie ich udziałem, poprzez drugie rozmnożenie chleba (Mk 8, 1-9) jeszcze raz zapowiada to, czego dokona w Wieczerniku. Gani faryzeuszów za ich fałsz między tym, czego nauczają, a w jaki sposób żyją (Mk 8, 14-21). Słyszy z ust Piotra wyznanie, które objawił mu Ojciec, że Jezus jest Mesjaszem (Mk 8, 27-30). Po raz pierwszy zapowiada wprost, że będzie musiał wiele cierpieć (Mk 8, 31-33). Wreszcie stawia warunki tym, którzy za Nim podążają, co muszą uczynić, aby byli Jego prawdziwymi uczniami: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zaschowa je (Mk 8, 34-35). Trudne to słowa do przyjęcia dla słuchających. Tym bardziej, gdy wybrzmiały zaraz po zapowiedzi męki i śmierci. Czy w tym również będzie trzeba Go naśladować? Jego odpowiedź zdaje się jednoznaczna: z pewnością tak.

Więcej…
 

Malarskie spotkania z Biblią (4)

Przemienienie Pańskie (Mk 9,2-10)
 

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Więcej…
 

"Jezus i Maria Magdalena"

Malarskie spotkania z Biblią (3)

 

 

„Jezus i Maria Magdalena”

 

 

Bóg czeka na „Marię”. To ona porusza do głębi Jego serce. Jezus pragnie spotkania, przytulenia się do Niego ze względu na Niego samego. Wprowadza w nowe życie zawsze po spotkaniu z nią, bo ona - słuchająca, oddana bez lęku, otwarta, kochająca, bez bagażu siebie, jest poręką dla tych, którzy przestali czekać na cokolwiek, jest wiarą. Bóg nie potrzebuje niczego, bo jest wszystkim. Potrzebuje jednak wiary człowieka, nie dlatego, aby móc wejść w ludzkie życie (bo jest w nim od poczęcia, wpisany swoim Obrazem), ale po to, aby przemieniać je, wyprowadzić ze śmierci. Wiara jednego człowieka przyspiesza i ułatwia innym przyjęcie Boga.

 

Elżbieta Wasyłyk, Pascha, Kielce 2006

 

Szkoła języków biblijnych

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, napisał św. Hieronim. Sam Chrystusa poznawał przez lekturę słowa Bożego. By było to poznanie jak najgłębsze, studiował również języki biblijne, co też pozwoliło mu na przetłumaczenie Biblii na język łaciński (Wulgata). Dzięki temu Chrystus w swym słowie mógł dotrzeć do szerszego grona ludzi.

            Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu wychodzi z ofertą  Szkoły języków biblijnych do tych, którzy pragną głębiej poznawać Chrystusa przez  Pismo Święte. Szczegóły podane są na http://www.pwt.wroc.pl/?id=3&idp=3&idpp=5&lang=_pl

 
Więcej artykułów…

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/templates/biblista/html/pagination.php on line 135


Galeria

Galeria

Nowości


Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/biblista/ftp/biblista/wroclaw/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Dzieło Biblijne


© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl