Email Drukuj

 Biblijne zawiłości (1)

Ks. Rajmund Pietkiewicz

 

 

NR 48 (330), Wrocław

Co to jest Pismo Święte?

      

 

Pytanie to nie jest proste. Świadczą o tym choćby liczne nazwy nadawane naszej księdze: Biblia, Pismo Święte, Stary (Pierwszy) i Nowy (Drugi) Testament, Słowo Boże itd. Cóż one oznaczają? 

Nazwa PISMO ŚWIĘTE mówi, że nasza księga zawiera tekst napisany ludzką ręką (Pismo), ale z drugiej jest on również święty, gdyż pochodzi od Boga. Pismo Święte ma więc dwóch autorów: Boga i człowieka.

STARY I NOWY TESTAMENT. Dwa testamenty to dwie części Pisma Świętego. Dzieje zbawienia to historia kolejnych przymierzy (czyli pewnego rodzaju układu), które Bóg zawierał z ludźmi. Po grecku przymierze to diatheke – słowo to znaczy też testament. Stary Testament opowiada dzieje przymierza zawartego przez Boga z Izraelem pod górą Synaj – przymierze to zostało złamane, dlatego Bóg zawarł nowe przymierze przez krew Jezusa – o dziejach tego przymierza opowiada Nowy Testament.

Słowo „BIBLIA” to liczba mnoga od greckiego biblion – „księga” – nazwa ta informuje, że Biblia to zbiór księg.

Czym więc jest Pismo Święte? Omówione nazwy informują, że jest ono zbiorem ksiąg posiadających dwóch autorów: Boga i człowieka. Opowiadają one historię kolejnych przymierzy między Bogiem a ludzkością, przez które Bóg realizuje swój zbawczy plan.